archiv soutěží

Přebor Prahy dorostu a staršího žactva na dráze

Začátek: 10 Června 2011 16:00
Konec: 11 Června 2011 14:30
Místo konání:Praha 4, stadion Děkanka
Pořadatel:Z pověření Pražského atletického svazu přebor zabezpečuje atletický klub SK SPARTAK PRAHA 4
Ředitel závodů:Tomáš Nakládal

Doplňující informace:

Podmínky účasti:
Pražský přebor  v kategorii dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň, se koná jako otevřený. Přihlášení mimopražští závodníci postupují do finálových soutěží v souladu s pravidly atletiky a ustanoveními tohoto rozpisu. V soutěži mohou startovat pouze registrovaní členové atletických oddílů a klubů.

Startovné:
Startovné hradí přihlášení účastnici v hotovosti.
Startovné je nutno uhradit v závodní kanceláři nejpozději 45 minut před začátkem závodů. Při nenastoupení závodníka k soutěži se startovné nevrací. Startovné za závodníky přihlášené elektronickou poštou je třeba uhradit, i když se k soutěži nedostaví.
Za přihlášení každého jednotlivého startu zaplatí závodníci pražských atletických oddílů a klubů 30 Kč.
Mimopražští účastníci přebornických soutěží uhradí za každý přihlášený start 100 Kč.
Pokud pořadatel bude ochoten převzít přihlášku po stanoveném termínu, je oprávněn požadovat za start  ještě přirážku ke stanovenému startovnému ve výši 70 Kč.

Vedoucí činovnici:
Ředitel závodů: Tomáš Nakládal
Hlavní rozhodčí: Ivana Kubicová
Techničtí delegáti: Milan Urban a Martin Smetana

Přihlášky a prezentace: Podávají kluby prostřednictvím webových stránek ČAS nejpozději do 8. 6. 2011 do 20.00 hodin a jsou současně odprezentovaní.

Rozsah disciplín:
Starší žáci:                        60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 100m př., 200m př., 1500m př., výška, dálka, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo, 3km chůze, 4x60m, 3x300m
Starší žákyně:                   60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 100m př., 200m př., Výška, dálka, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo, 3km chůze, 4x60 m, 3x300 m
Dorostenci:                       100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m př., 300m př., 2000m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, 4x100, 4x400m
Dorostenky:                     100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m př., 300m př., 2000m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, 4x100, 4x 400m

 

Omezení startu: V kategorii dorostu je povolen start pouze ve 3 individuálních disciplínách a štafetách. V kategorii žactva ve 3 individuálních disciplínách a štafetě. Pro obě kategorie platí, že v jednom dnu nelze startovat ve dvou bězích na trati 800 m a delší.

 

Časový pořad:
Časový program může být upraven s ohledem na počtypřihlášených atletů a atletek

Pátek 10. června 2011

ŽÁCI

ŽÁKYNĚ

DOROSTENCI

DOROSTENKY

16:00

Výška(zákl.výška140)

Koule

 

110 m přek. rozběhy

Výška(zákl.výška 145)

Disk

16:15

 

100m přek. rozběhy

 

Dálka

16:25

100 m přek. rozběhy

 

 

 

16:35

 

 

 

100 m přek. Rozběhy

16:45

 

 

110 m přek. FINÁLE

 

16:55

 

100 m přek. FINÁLE

Koule

 

 

17:00

100 m přek. FINÁLE

Disk

 

 

 

17:05

 

 

 

100 m přek.FINÁLE

17:20

 

60 m rozběhy

 

 

17:35

60 m rozběhy

Dálka kvalifikace (460)

 

 

17:45

VYHLÁŠENÍ – překážky, koule žákyně, koule žáci, disk a dálka dorostenky

17:50

 

 

 

100 m rozběhy

18:00

 

 

100 m rozběhy

Koule

 

18:15

 

Tyč – zákl.výška205

Disk

 

1500 m

Tyč zákl. výška 205

18:20

 

1500 m

 

 

18:30

1500 m

 

 

 

18:35

Dálka kvalifikace (490)

 

1500 m

 

18:45

 

60 m FINÁLE A, B

 

 

18:50

60 m FINÁLE A, B

 

 

 

19:00

VYHLÁŠENÍ – 1500 m, výška a disk žáci, výška a koule dorostenci, disk žákyně

19:05

 

 

 

100 m FINÁLE A, B

Koule

19:10

100 m FINÁLE A, B

 

 

 

19:20

 

300 m

Disk

 

19:30

300 m

 

 

 

19:40

VYHLÁŠENÍ – 60m, 100 m

19:45

 

 

Trojskok

400 m

19:50

 

 

400 m

 

20:00

VYHLÁŠENÍ – 300 m, tyč žákyně, tyč a koule dorostenky

 

 

 

 

 

20:05

 

 

 

4 x 100 m

20:10

 

 

4 x 100 m

 

20:20

 

4 x 60 m

 

 

20:25

4 x 60 m

 

 

 

20:30

VYHLÁŠENÍ – 400 m, štafety, trojskok a disk dorostenci

Z kvalifikace žákovské dálky postoupí všichni splnivší limit, případně se doplní další s výkonem do 12. místa.

SOBOTA 11. června 2011

 

ŽÁCI

ŽÁKYNĚ

DOROSTENCI

DOROSTENKY

10:00

TYČ zákl. výška 230

Oštěp

Dálka

Kladivo

1500 m překážek

10:10

1500 m překážek

 

 

 

10:20

 

 

2000 m překážek

 

10:35

VYHLÁŠENÍ – překážkové běhy

10:40

 

150 m

 

 

11:00

150 m

Kladivo

 

Kladivo

11:25

Oštěp

Dálka

Tyč zákl. výška 280

200 m

11:35

 

 

200 m

 

11:45

VYHLÁŠENÍ – 150 m, 200 m,dálka dorostenci,Tyč žáci, Oštěp žákyně,

Kladivo dorostenci,dorostenky,žákyně

11:55

 

200 m překážek

 

 

12:05

200 m překážek

 

 

 

12:20

Kladivo

 

 

800 m

12:25

 

 

800 m

 

12:30

Dálka  FINÁLE

800 m

 

Oštěp

12:40

800 m

 

 

 

12:45

VYHLÁŠENÍ – 200 mm překážek, 800 m, oštěp žáci, dálka žáci, tyč dorostenci

12:50

 

Výška  zákl.výška 135

 

300 m překážek

Výška zákl.výška 135

13:00

 

 

300 m překážek

 

13:15

 

 

 

3000 m

13:30

 

 

3000 m

Oštěp

Trojskok

13:45

VYHLÁŠENÍ – 3000 m, 300 m překážek,oštěp dorostenky, dálka a kladivo žáci

13:50

 

3 x 300 m

 

 

13:55

3 x 300 m

 

 

 

14:10

 

 

 

4 x 400 m

14:15

 

 

4 x 400 m

 

14:30

VYHLÁŠENÍ –oštěp dorostenci, výška a trojskok dorostenky, výška žákyně, štafety

Při štafetách 4x400m se poběží pražský přebor juniorských kategorií této disciplíny

Důležité upozornění

Techničtí delegát přeboru a pořadatel přeboru v případě nezbytných změn v tomto rozpise je zveřejní na webových stránkách PAS