archiv soutěží

2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina A

Kdy: 4. červen 2011 - Sobota
Začátek: 11:00
Místo konání:Atletický stadion Centra sportu MV, Praha - Stromovka
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK OLYMP Praha
Ředitel závodů:PaedDr. Ladislav Kárský

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                       PaedDr.Ladislav Kárský
Technický ředitel                   Jindřich Linhart
Hlavní rozhodčí                     Adriana Dvořáková
Řídící pracovník
-  muži         Miroslav Vondra, vondra.atlet@seznam.cz, 606 953 864
- ženy         Petr Kronus, kronus@trebesin.cz, 605 787 338

Zúčastněná družstva
Muži
-  AC Ústí nad Labem, PSK Olymp Praha „B“, Lokomotiva Beroun, AC Česká Lípa, A.C.Tepo Kladno „B“, AC Start Karlovy Vary, AK Chemopetrol Litvínov, AK Most
Ženy
-  USK VŠEM Ústí nad Labem, PSK Olymp Praha „B“, Lokomotiva Beroun, AC Česká Lípa „B“, SK Kotlářka Praha, AC Tepo Kladno „B“, AK Chemopetrol Litvínov, AK Most

Přihlášky ke kolu
Pro 2. kolo II. NL jsou oddíly povinny podat přihlášky nejpozději do pátku 3. června 2011 do 20.00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář“. Přihláška musí obsahovat seznam závodníků s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované discipliny a aktuálního (pro 2.kolo) výkonu docíleného v přihlašované soutěži.
Definitivní přihlášku podá vedoucí družstva při zahájení technické porady. Dále vedoucí družstva předá tiskopis „Přehled startujících“, který musí být shodný s přihláškou k utkání. Při poradě budou pouze škrty závodnic a závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za skutečný start se všemi důsledky. Přihlášky štafet a případně požadavky na start mimo bodování  se podávají při zahájení technické porady řídícím pracovníkům formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“( ženy růžová barva, muži modrá barva ).

Technická porada
Začátek technické porady v 9.45 hod v zasedací místnosti bývalé roty v areálu CS MV. Porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže.

Závodní kancelář
Bude umístěna v prostoru cíle. V případě nepříznivého počasí v zasedací místnosti LA ve víceúčelové hale.

Převlékárny
Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly a ve víceúčelové hale. Pořadatel neručí za odložené věci.

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince, polytanové sektory pro výšku
- kladivo a disk proběhne na vrhačské louce
- oštěp na hlavní ploše stadionu
- oddíly, které budou přihlašovat závodníky na kladivo, použijí své náčiní
- vážení náčiní bude prováděno v atletické hale - zadní vchod
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím a to až 15 min. před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Občerstvení
Prodejní stánek se základním občerstvením bude v prostoru před zadním vchodem do atletické haly.

Časový pořad
11.00
dálka M                      tyč Ž               oštěp Ž                       kladivo M
11.15
100 m        Ž   R
11.25
100 m       M  R
11.35
800 m        Ž   F
11.45
800 m        M  F
12.00
100 m př.   Ž   F výška M
12.15
110 m př.   M  F                     dálka Ž                                       oštěp M          kladivo Ž
12.30
100 m        Ž   F
12.40
100 m        M  F
12.50
400 m        Ž   F
13.00
400 m        M  F
13.10
3000 m      Ž   F
13.30
trojskok M                                         koule M          disk Ž
13.40
5000 m      M  F
13.45
výška Ž                       tyč M
14.05
400 m př.   Ž   F
14.20
400 m př.  M   F
14.35
200 m        Ž   F
14.45
200 m       M   F                     trojskok Ž                                        koule Ž           disk M
14.55
1500 m      Ž   F
15.05
1500 m     M   F
15.15
4 x 400 m  Ž   F
15.25
4 x 400 m M   F

Jménem atletického oddílu PSK Olymp Praha přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.