archiv soutěží

Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, dorostu

Začátek: 4 Února 2012 09:30
Konec: 05 Února 2012 15:30
Pořadatel:PSK Olymp Praha
Ředitel závodů:PaedDr. Ladislav Kárský
Startují:atleti a atletky ročníku 1996 a starší – ve svých věkových kategoriích
Místo konání:Praha – Stromovka, hala Otakara Jandery
Disciplíny:60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m překážek, výška, dálka, trojskok, tyč, koule, muži, junioři, dorostenci a ženy 3000 m

Doplňující informace:

Přihlášky se přijímají: prostřednictvím www. atletika.cz od 30.1. do 2.2. 2012 do 22:00 hodin

Vedoucí činovníci:
ředitel závodů:     PaedDr. Ladislav Kárský
hlavní rozhodčí     Jiří Kryštof st.
techničtí delegáti     Tomáš Nakládal a Martin Smetana

Prezentace:
k disciplínám se uskuteční na určeném místě (start 150 m) nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení platí i pro finálové soutěže v bězích na 60 m a 60 m překážek.
V soutěžích v běhu na 200 m a skoku o tyči pak nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem soutěží.
a)    Pokud se pro malý počet přihlášených nebudou konat rozběhy, uskuteční se finále v čase rozběhů. Finále A a B se uskuteční i v bězích na 60 m, pokud v rozbězích startovalo nejméně 18 závodníků. Štafety na 4 x 200 m jsou přeborem kategorií mužů a žen. Není vypsán závod juniorek a dorostenek na 3000 m.
b)    V bězích na 200 m se soutěží pouze v pěti drahách (nebude použita první dráha).
Do běhů budou závodníci zařazeni podle výkonnosti. Losování do drah v souladu s pravidly atletiky je v kompetenci technických delegátů a proběhne na základě včasné prezentace závodníků a závodnic.
c)    V případě velkého počtu přihlášených závodníků či závodnic v kterékoli technické disciplíně může technický delegát rozhodnout o rozdělení soutěže. O této skutečnosti bude informovat sportovce prostřednictvím webových stránek PAS a ČAS v pátek
3. 2. 2011 do 15:00 hodin.

Časový pořad:

Sobota 4. 2. 2012
09:30                           tyč Ž, jky (základní výška 2.60 m)
10:00   60 m př. dkyR                         tyč Ž, dky (základní výška 2.30 m)
10:15   60 m př. jky R
10:25   60 m př. ŽR
10:40   60 m př. dci R
10:55   60 m př. jři R
11:10   60 m př. MR                 dálka Ž F, jky F
11:25   60 m př. dky F
11:35   60 m př. jky F
11:40   60 m př. ŽF
11:50   60 m př. dci F
11:55   60 m př. jři F
12:00   60 m př. MF
12:10   60 m      dky  R                      dálka M F
12:25   60 m      jky   R
12:30   1. vyhlášení vítězů (60 m př. M, Ž, jři, dci, jky, dky,tyč Ž, jky, dky, dálka Ž, jky)
12:40   60 m      dci R            tyč jři (základní výška 3,00 m)
tyč dci (základní výška 2.60 m)
12:55   60 m      jři R
13:10   60 m      ŽR
13:20   60 m      MR
13:40   60 m      dky F A, B
13:45   60 m      jky  F A, B             dálka dky F
13:55   60 m      dci F A, B
14:05   60 m      jři F A, B
14:15   60 m      ŽF A, B
14:25   60 m      M F A, B
14:40   2. vyhlášení vítězů (60 m M, Ž, dky, jky, jři, dci, dálka M, dky)
14:50   400 m   dky F                          tyč MF          
výška Ž F (základní výška 1.5 m),
výška jky F a dky F (základní výška1.35 m)
15:00   400 m   jky F                   dálka dci F
15:10   400 m   dci F
15:20   400 m   jři F
15:30   400 m   Ž F
15:40   400 m   M F
15:55   1500 m  Ž,jky,dky
16:00   3. vyhlášení vítězů (400 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, tyč dci, jři, dálka dci)
16:15   1500 m  dci
16:25   1500 m  jři
16:35   1500 m  M
16:50    4. vyhlášení vítězů (1500 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, tyč M, výška Ž, jky, dky)

Neděle 5. 2. 2012
10:30                    dálka jři F                koule dky F
11:00   3000 m Ž,             výška jři F (základní výška1.65 m),
výška dci F (základní výška 1.55 m)
11:20   3000 m M, jři, dci                            koule Ž, jky F
11:45   1. vyhlášení vítězů (3000 m M, Ž,  jři, dci, dálka jři, koule dky)
12:00   200 m dky F                       trojskok Ž, jky, dky F
(souběžně dvě rozběžištích, vzdálenost břevna 9m a 11m)
12:15   200 m jky  F
12:30   200 m Ž F                                                                    koule dci F
12:40   200 m dci F
13:00   200 m jři F                       trojskok jři, dci F (vzdálenost břevna 11 m)         
výška MF (základní výška 1.75m)
13:15   200 m MF
13:30   2. vyhlášení vítězů (200 m M, Ž, jky, jři, jky, dci, trojskok Ž, jky, dky, výška jři, dci, koule Ž, Jky, dci)
13:30                                                                          koule jři F
13:40   800 m   dky F
13:50   800 m   jky  F
13:55   800 m   Ž F
14:05   800 m   dci F                      trojskok M F
14:15   800 m   jři F
14:25   800 m    M F                                koule M F
14:40   3. vyhlášení vítězů (800 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, trojskok jři, dci, koule jři)
14:50   4 x 200 m  Ž F
15:00   4 x 200 m  M F
15:20   4. Vyhlášení vítězů (4x200 m M, Ž, Výška M, Koule M, trojskok M)