archiv soutěží

1. kolo MPD staršího žactva skupina B

Kdy: 9. květen 2012 - Středa
Začátek: 17:00
Místo konání:Atletický stadion Centra sportu MV, Praha - Stromovka
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK OLYMP Praha
Ředitel závodů:PaedDr. Ladislav Kárský
Startují:Zúčastněná společná družstva chlapců a dívek: ASK Slavia Praha, PSK Olymp Praha, Spartak Praha 4, TJ Dukla Praha, TJ Stodůlky Praha

Doplňující informace:

Soupisky
vedoucí družstev předají nejpozději 30 min před zahájením 1.kola řídícímu soutěže  potvrzenou a vytištěnou kopii soupisky. Kluby předají soupisku, která musí obsahovat název a seznam družstva , příjmení, jméno a datum narození  ve formě první části rodného čísla  v abecedním pořadí ( viz.www.atletika.cz/ke
stažení/formuláře). Na závěr soupisky se uvede jméno, telefon  a emailová adresa vedoucího družstva, jeho podpis a razítko oddílu.

Přihlášky
přihlášky obsahující seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci ˝Kalendář˝, a to do úterý  8. května 2012 do 22.00 hodin.
Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě do doby určené řídícím pracovníkem.
Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 min před začátkem utkání. Dopisování závodníků do startovní listiny u individuálních disciplín v den konání závodu je zakázáno

Start mimo bodování
přihláška k soutěži mimo bodování se podává 45 min před zahájením utkání formou prezentační kartičkou formátu A6. Závodníci mimo bodování mají právo tří pokusů v soutěžích v poli a nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah. Za start mimo bodování je třeba uhradit pořadateli startovné ve   výši 50,- Kč.

Závodní kancelář
bude umístěna v prostoru cíle. V případě nepříznivého počasí v zasedací místnosti LA ve víceúčelové hale

Převlékárny
budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince
- oddílům, které budou přihlašovat závodníky na kouli, oštěp a disk doporučujeme použít vlastní náčiní
- vážení náčiní bude prováděno v atletické hale - zadní vchod
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením
disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických          
disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Podrobné informace  v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 II.ČÁST
nebo na www. pas-atletika.cz

Časový pořad

17.00
100 m př.        D                     tyč D /180/                 dálka H           koule D                       disk H
17.15 100 m př.        H                                
17.30 60 m                D                                                                                          
17.45 60 m                H                                                                                          
18.00 800 m              D                                                                                                                   disk D
18.10 800 m              H                     tyč D                          dálka D           koule H          
18.20 300 m             D                                
18.30 300 m             H
18.40 150 m             D                                                                                                                   oštěp D
18.50 150 m              H
19.10 4 x 60 m          D
19,15 4 x 60 m         H

Atletický oddíl  PSK Olymp Praha  přeje všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.