archiv soutěží

XLIV. ročník POHÁRU ROZHLASU s ČS 2012 - krajské kolo

Kdy: 22. květen 2012 - Úterý
Začátek: 08:00
Místo konání:stadion Přátelství a Evžena Rošického /výška/, Praha 6, Diskařská ulice
Ředitel závodů:Jan Ruda
Zápisné:200,- Kč na družstvo
Startují:Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích

Doplňující informace:

Účast:
Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích:
Starší žáci, starší žákyně - nar. 1996 - 98, osmá a devátá třída
Mladší žáci, mladší žákyně - nar. 1998 - 2000, sedmá a šestá třída
U víceletých gymnázií startují závodníci v rozsahu docházky ZŠ, t.j. primy - kvarty. Členy družstva mohou být pouze žáci jedné školy. Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii na všech úrovních soutěže.
Upozornění: obě podmínky musí být splněny!

Postup:
do krajského finále postupuje osm družstev v kategorii, která dosáhnou v obvodních kolech nejvyššího bodového zisku

Disciplíny:

Starší žáci:                60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4x60 m
Starší žákyně:           60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4x60 m
Mladší žáci:               60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4x60 m
Mladší žákyně:         60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4x60 m

Termín konání: 22. 5. 2012 do 8,00 prezentace, do 8,45 konec oprav v soupisce.
Doporučujeme, abyste přišli opravdu včas, vyhneme se tak protažení závodů.

Doprava: do stanice autobusu č. 176 stadion Strahov nebo zastávky tram a bus Malovanka

Zahájení závodů:
v 9:30 hod
Časový pořad: (orientační)
9:30   4x60 m H st.
9:40   4x60 m D st.
9:50   4x60 m H ml.                         
10:00   4x60 m D ml.              dálka H st.      výška D st. /E.R./       kriket H. ml.
10:15   60 m H st.                                           výška D ml. /Přát./
10:30   60 m D st.
10:45   60 m H ml.                  dálka H ml.                                         koule H st.
11:00   60 m D ml.                 
11:15   600 m D ml.
11:30   800 m D st.                  dálka D st.      výška H st. /E.R./       kriket D ml.
11:45   1000 m H ml.                                      výška H ml. /Přát./
12:00   1500 m H st.
12:15                                      dálka D ml.                                         koule D st.

- cca 13:30 vyhlášení vítězů
- základní výšky – D ml. 115 cm, H ml. 120 cm, D st. 125 cm, H st. 130 cm, zvyšování o 4 cm
- v dálce, kriketu a kouli mají všichni závodníci 4 pokusy

Omezení startů:
Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci (závodnice) v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků (závodnic). V běhu na 4x60 m mohou startovat dvě štafety, za družstvo boduje lepší štafeta. Start závodníka je možný jen v jedné věkové kategorii na všech úrovních.

Bodování:

Boduje se dle bodovacích tabulek z roku 1992 a 1996 nebo za pomoci počítačového programu Pohár rozhlasu. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů. Bodovací tabulky popřípadě program na požádání zašle sekretariát Českého atletického svazu (tel.: 233355337, e-mail: atletika@atletika.cz). Běh na 800 m a 1500 m staršího žactva se boduje podle tabulek z roku 1996 - víceboje - str. 19-22 M, str. 46-49 Ž.


Přihlášky:                 
uzávěrka přihlášek je 21. 5. 2012 v 16,00 hod. Přihláškou je vyplněná soupiska s vyplněnými osobními výkony zaslaná pouze v elektronické podobě. (v MS Excel)
j.ruda@volny.cz
Veškerá příprava a zpracování závodů probíhá elektronicky. Je tedy opravdu nutné dodat přihlášky v excelu. S ohledem na tuto skutečnost nebudeme na ostatní způsoby podání přihlášek brát zřetel. Opravy v soupiskách se budou provádět na místě v den závodů do 8,45 hod.

Doklady pro start v den závodu:

předložení Seznamu startujících, potvrzené ředitelstvím školy. Seznam obsahuje jména, příjmení a úplná data narození všech závodníků včetně příslušnosti ke třídě. Škola ručí za lékařskou prohlídku všech závodníků. Vedoucí družstev zodpovídají za prostory využívané družstvem. V případě způsobených škod v areálu bude požadována náhrada. Každý účastník je povinen mít u sebe doklad totožnosti.

Krajský garant: Jan Ruda e-mail:  j.ruda@volny.cz 602245359
Vedoucí soutěží ZŠ: Mgr. Michal Krejčí


Zdravotní vyšetření: Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.
Šatny:
jsou určeny pouze k převléknutí, nejsou uzamykatelné
Odměny:
Vítězná družstva v jednotlivých kategoriích a skupinách v krajských finále obdrží diplomy dodané ČAS.

Jan Ruda
PAS
organizační ředitel závodů

Mgr. Michal Krejčí
Stadion mládeže, Na Kotlářce
vedoucí soutěží Poprask ZŠ