archiv soutěží

2. kolo Pražského poháru mládeže

Kdy: 12. červen 2012 - Úterý
Začátek: 16:30
Místo konání:Atletický stadion Centra sportu MV, Praha - Stromovka
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK OLYMP Praha
Ředitel závodů:PaedDr. Ladislav Kárský

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                 -     PaedDr. Ladislav Kárský
Technický ředitel              -     Jindřich Linhart
Řídící pracovník soutěže  -    Milan Urban, mail: milanurba@seznam.cz, mob.: 722 541 642
Jan Ruda, mail: j.ruda@volny.cz, mob.: 602 245 359


Zúčastněná společná družstva juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
ASK Slavia Praha, PSK Olymp Praha, SK Aritma Praha, SK Kotlářka Praha, Spartak Praha 4, SK ZŠ Jeseniova, ŠSK Újezd nad Lesy, TJ Dukla Praha, TJ Sokol Královské Vinohrady, USK Praha

Přihlášky
přihlášky obsahující seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci ˝Kalendář˝, a to do úterý  11. června 2012 do 22.00 hodin.
Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě do doby určené řídícím pracovníkem.
Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 min před začátkem utkání. Dopisování závodníků do startovní listiny u individuálních disciplín v den konání závodu je zakázáno

Start mimo bodování
přihláška k soutěži mimo bodování se podává 45 min před zahájením utkání formou prezentační kartičkou formátu A6. Závodníci mimo bodování mají právo tří pokusů v soutěžích v poli a nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah. Závodníci startující mimo bodování (pražští závodníci jiných věkových kategorií a mimopražští nehostující závodníci kategorie mládeže) uhradí pořadateli startovné ve výši 100,-Kč

Závodní kancelář
bude umístěna v prostoru cíle. V případě nepříznivého počasí v zasedací místnosti LA ve víceúčelové hale

Převlékárny
budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince
- vážení náčiní bude prováděno v atletické hale - zadní vchod
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením
disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických          
disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Podrobné informace  v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2012 II.ČÁST
nebo na www. pas-atletika.cz

Časový pořad

16.30
400 m př.        JY                   výška JY+DY            disk JY+DY               koule JI
16.45 400 m př.        JI                                                        trojskok JI+DI                                  
17.00 300 m př.        DI                                                                                         
17.15 300 m př.                    DY                                                                                        koule DI
17.30 100 m              DY                                                     disk JI
17.40 100 m              DI
17.50
100 m              JY                   tyč JI+DI                    trojskok JY+DY
18.00 100 m              JI                                                                                           koule JY
18.10 1500 m            JY+DY
18.20
1500 m            JI+DI 
18.30 400 m             DY                                                     disk DI                                   koule DY
18.40 400 m              JY
18.50
400 m             DI
19.00 400 m             JI                                                                                                                  
19.10 4x100 m         DY+JY
19.20 4x100 m          DI+JI


Atletický oddíl  PSK Olymp Praha  přeje všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.