archiv soutěží

Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze

Začátek: 22 Června 2012 17:15
Konec: 24 Června 2012 17:30
Místo konání:Praha - stadion Evžena Rošického na Strahově
Pořadatel:Z pověření ČAS technicky zajišťuje Pražský atletický svaz
Ředitel závodů:Ing. Pavel Šourek

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS                    Oldřich Zvolánek
Technický delegát            Josef Šoba
Milan Urban
Předseda organizačního výboru        Dr. Vladimír Tikal
Ředitel závodů                 Ing. Pavel Šourek
Hlavní rozhodčí                Adriana Dvořáková

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 13. do pondělí 18. června 2012, uzávěrka přihlášek je v pondělí 18. června 2012 ve 24.00 hodin.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 20. do pátku 22. června 2012, ukončení prezentace je v pátek 22. června 2012 ve 12.00 hodin.

Startují
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.
(v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců
a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě)

Soutěže
Junioři        - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 10000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Juniorky    - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 10000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Dorostenci    - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Dorostenky    - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 1500 m př., 4x100 m, 4x400 m, 5000 m chůze, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

Výdej startovních čísel
Bude probíhat v pátek 22. června 2012 od 14.00 hodin, v sobotu 23. a v neděli 24. června 2012 od 07.30 hodin v tiskovém středisku na tribuně stadionu Evžena Rošického na Strahově.

Časový pořad
Pátek 22. června 2012
17.15                                                                                                                                         Kladivo Jky
17.30    10000 m chůze Jři    F
10000 m chůze Jky    F
18.40                                                                                                                Kladivo Jři
19.00    3000 m    Jky    F
19.20    5000 m    Jři    F

Sobota 23. června 2012
09.00                                                                                                                                         Kladivo Dky
10.00    5000 m chůze    Dci    F                                  Dálka Dky
10.30    5000 m chůze Dky    F
11.15    1500 m    Dky    F                                                                              Kladivo Dci
11.25    1500 m    Jky    F
11.35    1500 m    Dci    F
11.45    1500 m    Jři    F
12.10    Slavnostní zahájení
12.30    100 m        Dky    R                                                                                                      Koule Dky
12.45    100 m        Jky    R
13.00    100 m        Dci    R                                             Dálka Jky               Oštěp Jři
13.15    100 m        Jři    R
13.30    800 m        Dky    R               Tyč Dci
13.45    800 m        Jky    R
14.00    800 m        Dci    R
14.15    800 m        Jři    R
14.35    110 m př.    Jři    R                                                                             Koule Dci
14.50    110 m př.    Dci    R                                                                                                       Oštěp Jky
15.00                                                 Dálka Jři
15.15    100 m př.    Jky    R
15.30    100 m př.    Dky    R
15.45    100 m        Dky    F
15.50    100 m        Jky    F
15.55    100 m        Dci    F
16.00    100 m        Jři    F
16.10    110 m př.    Jři    F
16.20    110 m př.    Dci    F
16.30    100 m př.    Jky    F
16.40    100 m př.    Dky    F                                                                              Koule Jři        Oštěp Dky
17.00    400 m        Dky    R              Tyč Jři   
17.15    400 m        Jky    R
17.30    400 m        Dci    R                Dálka Dci
17.45    400 m        Jři    R
18.05    300 m př.    Dky    R                                           Výška Dky
18.20    300 m př.    Dci    R
18.35    400 m př.    Jky    R                                                                                Oštěp Dci         Koule Jky
18.50    400 m př.    Jři    R
19.05    4x100 m    Dky    F
19.15    4x100 m    Jky    F
19.25    4x100 m    Dci    F
19.35    4x100 m    Jři    F
19.50    1500 m př.    Dky    F
20.05    2000 m př.    Dci    F

Neděle 24. června 2012
09.45                                                                                    Trojskok Dky        Disk Dci
10.00    3000 m    Dky    F                 Výška Jři                Tyč Jky
10.15    3000 m    Dci    F
10.45    200 m        Dky    R
11.00    200 m        Jky    R
11.15    200 m        Dci    R
11.30    200 m        Jři    R
11.45                                                                                      Trojskok Jky     Disk Jři
11.55    300 m př.    Dky    F
12.00    300 m př.    Dci    F
12.15    400 m př.    Jky    F             Výška Dci
12.25    400 m př.    Jři    F
13.05    400 m        Dky    F
13.15    400 m        Jky    F
13.25    400 m        Dci    F                                                   Tyč Dky
13.35    400 m        Jři    F
13.45                                                  Trojskok Jři                                                                      Disk Dky
14.00    800 m        Dky    F
14.10    800 m        Jky    F
14.20    800 m        Dci    F
14.30    800 m        Jři    F                                                  Výška Jky
15.00    200 m        Dky    F
15.10    200 m        Jky    F
15.20    200 m        Dci    F
15.30    200 m        Jři    F
15.40    3000 m př.    Jky    F            Trojskok Dci                                                                    Disk Jky
16.00    3000 m př.    Jři    F
16.25    4x400 m    Dky    F
16.40    4x400 m    Jky    F
16.55    4x400 m    Dci    F
17.10    4x400 m    Jři    F

Vyhlašování vítězů
Pátek 22. června 2012
Junioři                          Juniorky                 Dorostenci        Dorostenky
20.00              5000 m                         3000 m
10000 m chůze             10000 m chůze
Kladivo                           Kladivo

Sobota 23. června 2012
Junioři         Juniorky                 Dorostenci                 Dorostenky
12.10                                   1500 m             5000 m chůze                1500 m
5000 m chůze
Dálka
Kladivo
15.00                1500 m       Dálka                      1500 m
Tyč
Kladivo                    Koule
16.45               100 m
Oštěp          100 m                      100 m
Koule                      100 m
17.55              110 m př.
Dálka           100 m př.
Oštěp                       110 m př.               100 m př.
19.00              Koule                                                Dálka                    Oštěp
19.40              Tyč                 4x100 m                                                    4x100 m
20.15            4x100 m          Koule                        2000 m př.
4x100 m
Oštěp                       1500 m př.
Výška

Neděle 24. června 2012
Junioři         Juniorky                    Dorostenci      Dorostenky
11.40                                                                     3000 m
Disk                  3000 m
Trojskok
12.35             400 m př.
Výška         400 m př.
Tyč                              300 m př.         300 m př.
13.40             400 m
Disk                400 m
Trojskok                   400 m               400 m
14.45               800 m            800 m                        800 m
Výška             800 m
16.05                200 m
Trojskok         200 m
Výška                       200 m             200 m
Tyč
Disk
17.25                3000 m př.
4x400 m         3000 m př.
4x400 m
Disk                        4x400 m
Trojskok          4x400 m

Možnosti ubytování:
http://www.praha6.cz/ubytovani.html

http://www.ubytovny.net/ubytovny.php?kraj=Praha&okres=Praha&obec=Praha&statcis=1&krajcis=1&okrescis=50&obeccis=1&cisobcast=6&strana=1