archiv soutěží

Přebor Prahy v hale, dospělí, junioři, dorost

Začátek: 2 Února 2013 10:00
Konec: 03 Února 2013 15:30
Činovníci:hlavní rozhodčí Jiří Kryštof st.
technický delegát: Martin Smetana
Disciplíny:60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 60m překážek, výška, dálka, trojskok, tyč, koule, muži, junioři, dorostenci a ženy 3000m.
Místo konání:Praha – Stromovka, hala Otakara Jandery
Pořadatel:z pověření PAS pořádá PSK Olymp Praha
Přihlášky:prostřednictvím www. atletika.cz od 28. 1. do 30. 1. 2013 do 24:00 hodin
Ředitel závodů:PaedDr. Ladislav Kárský
Zápisné:30 Kč (pražské oddíly), 100 Kč (mimopražští)
Startují:atleti a atletky ročníku 1997 a starší - ve svých věkových kategoriích

Doplňující informace:

Prezentace:
k disciplínám se uskuteční na určeném místě (start 150m) nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení platí i pro finálové soutěže v bězích na 60m a 60m překážek.
V soutěžích v běhu na 200m a skoku o tyči pak nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem soutěží.
Pokud se pro malý počet přihlášených nebudou konat rozběhy, uskuteční se finále v čase rozběhů. Finále A, B se uskuteční v bězích na 60m a 60m překážek, pokud v rozbězích startovalo nejméně 16 závodníků. Štafety na 4 x 200m jsou přeborem kategorií mužů a žen. Není vypsán závod juniorek a dorostenek na 3000m.
V bězích na 200m se soutěží pouze v pěti drahách (nebude použita první dráha).
Do běhů budou závodníci zařazeni podle výkonnosti. Losování do drah v souladu s pravidly atletiky je v kompetenci technických delegátů a proběhne na základě včasné prezentace závodníků a závodnic.
V případě velkého počtu přihlášených závodníků či závodnic v kterékoli disciplíně může technický delegát rozhodnout o rozdělení soutěže či změně časového programu. O této skutečnosti bude informovat sportovce prostřednictvím webových stránek PAS a ČAS ve čtvrtek 31. 1. 2011 do 15:00 hodin.
Startovné a pokuty:
Startovné hradí účastníci v hotovosti. Startovné je nutné uhradit v závodní kanceláři nejpozději 45 minut před začátkem disciplíny. Při nenastoupení závodníka k soutěži se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele. Startovné za řádně přihlášené závodníky je třeba uhradit, i když se soutěží nemohou zúčastnit.
Startovné je stanoveno v následující výši:
V přeboru Prahy 30,-Kč za každý přihlášený start včetně štafet, u závodníků pražských oddílů a 100,-Kč za každý přihlášený start u mimopražských oddílů. /Vedoucí jednotlivých oddílů uhradí startovné před zahájením závodů za svoje přihlášené závodníky. To samé platí i u mimopražských závodníků. Platba jednotlivců nebude možná/.
Závodní kancelář a šatny:
Závodní kancelář a šatny, budou otevřeny 90 min před začátkem soutěže. Šatnové prostory slouží pouze jako převlékárny.
Časový pořad:

Sobota 2. 2. 2013                                                                  
10:00   60 m př. dky R                         tyč dky (základní výška 2.30 m), tyč Ž, jky (základní výška 2.60 m)
10:15   60 m př. jky R
10:25   60 m př. Ž R
10:40   60 m př. dci R
10:55   60 m př. jři R
11:10   60 m př. M R                             dálka Ž F, jky F
11:25   60 m př. dky F
11:35   60 m př. jky F
11:40   60 m př. Ž F
11:50   60 m př. dci F
11:55   60 m př. jři F
12:00   60 m př. M F
12:10   60 m      dky  R                        dálka M F
12:25   60 m      jky   R
12:30   1. vyhlášení vítězů (60 m př. M, Ž, jři, dci, jky, dky,tyč Ž, jky, dky, dálka Ž, jky)
12:40   60 m      dci R                           tyč jři (základní výška 3,00 m), tyč dci (základní výška 2.60 m)
12:55   60 m      jři R
13:10   60 m      Ž R
13:20   60 m      M R
13:40   60 m      dky F A, B
13:45   60 m      jky  F A, B                   dálka dky F
13:55   60 m      dci F A, B
14:05   60 m      jři F A, B
14:15   60 m      Ž F A, B
14:25   60 m      M F A, B
14:40   2. vyhlášení vítězů (60 m M, Ž, dky, jky, jři, dci, dálka M, dky)
14:50   400 m   dky F                          tyč MF                 
výška Ž F (základní výška 1.5 m),
výška jky F a dky F (základní výška1.35 m)
15:00   400 m   jky F                            dálka dci F
15:10   400 m   dci F
15:20   400 m   jři F
15:30   400 m   Ž F
15:40   400 m   M F
15:55   1500 m  Ž,jky,dky
16:00   3. vyhlášení vítězů (400 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, tyč dci, jři, dálka dci)
16:15   1500 m  dci
16:25   1500 m  jři
16:35   1500 m  M
16:50    4. vyhlášení vítězů (1500 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, tyč M, výška Ž, jky, dky)

Neděle 3. 2. 2013
10:30                                                   dálka jři F                                            koule dky F
11:00   3000 m Ž                                  výška jři F (základní výška1.65 m),
výška dci F (základní výška 1.55 m)
11:20   3000 m M, jři, dci                                                                                 koule Ž, jky F
11:45   1. vyhlášení vítězů (3000 m M, Ž,  jři, dci, dálka jři, koule dky)
12:00   200 m dky F                              trojskok Ž, jky, dky F
(souběžně dvě rozběžištích, vzdálenost břevna 9m a 11m)
12:15   200 m jky  F
12:30   200 m Ž F                                                                                koule dci F
12:40   200 m dci F
13:00   200 m jři F                                trojskok jři, dci F (vzdálenost břevna 11 m)            
výška MF (základní výška 1.75m)
13:15   200 m MF
13:30   2. vyhlášení vítězů (200 m M, Ž, jky, jři, jky, dci, trojskok Ž, jky, dky, výška jři, dci,            
koule Ž, Jky, dci)

13:30                                                                                                   koule jři F
13:40   800 m   dky F
13:50   800 m   jky  F
13:55   800 m   Ž F
14:05   800 m   dci F                             trojskok M F
14:15   800 m   jři F
14:25   800 m   M F                                                                                        koule M F
14:40   3. vyhlášení vítězů (800 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, trojskok jři, dci, koule jři)
14:50   4 x 200 m  Ž F
15:00   4 x 200 m  M F
15:20   4. Vyhlášení vítězů (4x200 m M, Ž, Výška M, Koule M, trojskok M)