archiv soutěží

Nominační závody pro Olympiádu dětí a mládeže

Kdy: 9. květen 2013 - Čtvrtek
Začátek: 15:30
Startují:mladší žáci a žákyně (ročníky narození 2000, 2001 a 2002); starší žáci a žákyně (ročníky narození 1998, 1999)
Zápisné:100,- Kč za disciplínu
Ředitel závodů:Jaroslav Kubica
Přihlášky:zasílejte prostřednictvím www.atletika.cz od 3. 5. do 7. 5. 2013 do 24,00 hodin.
Pořadatel:Pražský atletický svaz
Činovníci:Technický delegát: Milan Gála
Místo konání:stadion Spartaku Praha 4 na Děkance

Doplňující informace:

Disciplíny:
Žáci mladší: 60m, 800m, 60m př., míček, výška, dálka
Žáci starší: 60m, 300m, 1500m, 100m př., koule 4 kg, výška, dálka, tyč
Žákyně mladší: 60m, 800m, 60m př., míček, výška, dálka
Žákyně starší: 60m, 300m, 800m, 100m př., koule 3 kg, výška, dálka, tyč

 

Časový pořad
HM = mladší žáci, DM = mladší žákyně, HS = starší žáci, DS = starší žákyně
15,30   60 m př. DM               výška  DM+DS                      dálka HM        tyč  HS
15,40   60 m př. HM               koule  DS
16,05   100 m př.  DS
16,15   100 m př.  HS
16,30   60 m  DM                   dálka  HS                   kriket. Míček HM
16,50   60 m HM
17,10   60 m  DS
17,25   60 m  HS                    výška  HM+HS                      dálka DM        tyč  DS
17,45   800 m DM                  koule  HS
18,00   800 m HM                
18,15   800 m  DS
18,30   1500 m  HS                dálka  DS                   kriket. Míček DM
18,40   300 m  DS
18,50   300 m  HS

 

Základní výšky:
DM = 100 a pak 110 a na 120 by se přidaly DS, 130 a dále po 5 cm
HM = 100 a pak 110, 130 a dále 135, kde by se přidali HS a dál po 5 cm
všechny kategorie – 210 a dále po 10 cm

Nominační kritéria: Vzhledem k omezeným počtům startů v jednotlivých věkových kategoriích (mladší žáci a žákyně max. 8 na výpravu, starší žáci a žákyně max. 9 na výpravu a celkově max. 34 na výpravu hl. m. Prahy), vyberou vedoucí jednotlivých družstev maximálně možný silný tým z vítězů jednotlivých nominačních závodů, popř. dalších výkonnostně silných závodníků (přeborníků Prahy v hale, medailistů MČR atp.). Předpokládá se, že všichni účastníci tohoto závodu mají 100% zájem startovat na LODM v Uherském Hradišti v termínu 24. - 27. 6. 2013. Z tohoto důvodu bude už na místě závodu přítomen fotograf, který bude zajišťovat fotografie nominovaných na akreditace. Fotografie musí být v přesném formátu, určeném pořadatelem olympiády, proto je bude pořizovat pouze fotograf určený pořadatelem nominace. Nominovaní na místě rovněž trenérům předají funkční telefonní a e-mailové spojení na sebe i svého zákonného zástupce a zároveň obdrží potřebné dokumenty a kontakty na trenéry.  Finální nominace, včetně jmenování náhradníků, bude zveřejněna na webu Pražského atletického svazu. V případě, že některý závodník bude mít zájem Prahu reprezentovat na Olympiádě dětí a mládeže a nebude mít možnost ze závažných důvodů startovat na nominačním závodě, omluví se do 7. 5. přímo vedoucímu výpravy Prahy Milanovi Gálovi (tel. 777569193, e-mail: gala.milan@seznam.cz).