archiv soutěží

1. kolo Pražského poháru družstev mládeže

Kdy: 14. květen 2013 - Úterý
Začátek: 16:30
Pořadatel:Z pověření PAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha
Místo konání:Praha - atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích
Ředitel závodů:Ing. Josef Šrámek

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                                Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                               RNDr. Ladislav Kňákal
Řídící pracovníci                             Jan Ruda
Milan Urban

Přihlášky
Předběžné přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář“, a to do pondělí 13. května 2013 do 22.00 hodin.
Případné škrty předají vedoucí družstev řídícím pracovníkům v úterý 14. května 2013 do 15.45 hodin.
Případné požadavky na start závodníka, resp. závodnice, v soutěži tzv. „mimo bodování“ se podávají v úterý 14. května 2013 do 15.45 hodin řídícím pracovníkům formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Závodní kancelář
Závodní kancelář bude umístěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Stravování a občerstvení
V průběhu závodů je možno ke stravování a občerstvení využít restauraci Land Hockey klub a stánek na atletickém stadionu.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny
Šatny budou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro muže, juniory a dorostence šatny č. 33, 34 a 35 a pro ženy, juniorky a dorostenky šatny č. 5 a 7.

Technická ustanovení
Atletický stadion má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, tartanové sektory pro výšku, tyč, dálku i oštěp.
Kladivo proběhne na vrhačské louce nad atletickým stadionem.
Rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion, přičemž rozcvičovat se nelze na rovince v horní části tribuny atletického stadionu.
Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením disciplíny, rozhodčím a funkcionářům závodů.
Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut
před zahájením disciplíny.
Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m a 3000 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Časový pořad
16.30    100 m př.          Dky      Výška Dci+Jři   Dálka Dky        Koule Jři           Oštěp Dky+Jky
Kladivo Dci
16.45    100 m př.          Jky
17.00    110 m př.          Dci
17.15    110 m př.          Jři                                                                   Koule Dci
17.25                                                                          Dálka Jky                                Kladivo Jři+M
17.30    100 m               Dky
17.40    100 m               Dci
17.50    100 m               Jky       Tyč Dky+Jky
18.00    100 m               Jři                                                                   Koule Jky         Oštěp Jři
18.15    800 m               Dky+Jky                                  Dálka Dci                                 Kladivo Dky
18.25    800 m               Dci+Jři
18.40    200 m               Dky
18.50    200 m               Jky                                                                 Koule Dky        Oštěp Dci
19.00    200 m               Dci                                                                                         Kladivo Jky+Ž
19.10    200 m               Jři                                            Dálka Jři
19.20    3000 m Dky+Jky
19.35    3000 m Dci+Jři
V kategoriích mužů, žen, juniorů a juniorek je kladivo přeborem Prahy.

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů.

Ing. Josef Šrámek
ředitel závodů