archiv soutěží

3. kolo MPD staršího žactva skupina A

Kdy: 13. červen 2013 - Čtvrtek
Začátek: 17:00
Místo konání:ZMĚNA, NOVĚ: Atletický stadion SK Slavia Praha - Eden, Vladivostocká 10, Praha 10
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha a SC Radotín
Ředitel závodů:Jindřich Linhart
Zápisné:Se hradí za schválený start závodníka mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce družstva MPD, ve výši 50 Kč v soutěžích MPD žactva

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                       Jindřich Linhart
Technický ředitel                   Vladimír Černý
Závodní kancelář                   Martin Smetana
Řídící pracovník soutěže        Jitka Majetičová, majeticova@seznam.cz 601 210 834

Zúčastněná společná družstva chlapců a dívek
AŠK Mazurská, PSK Olymp Praha, SK ZŠ Jeseniova, SC Radotín, USK Praha, ŠSK Újezd nad Lesy

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.
Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

Povinnosti družstev při utkání

Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Dopisování závodníků do startovní listiny u individuálních disciplín v den konání závodů je zakázáno

Start mimo bodování
Přihláška k soutěži tzv. mimo bodování se podává 45 minut před zahájením utkání formou prezentační kartičky formátu A6 s vyplněním: jména, příjmení, ročníku, klubové příslušnosti a výkonu a to výhradně řídícímu pracovníku soutěže.

Závodníci, kteří startují mimo bodování, z důvodů:
závodník (ce) je nad povolený počet startujících za družstvo v daném kole
závodník (ce) nebyl vedoucím družstva ke kolu řádně přihlášen-
závodník (ce) není registrován (uveden v registru ČAS) a nemůže být řádněpřihlášeni k soutěži
mají právo tří pokusů v soutěžích v poli, nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah

Startovné v MPD staršího žactva
Se hradí za schválený start závodníka mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce družstva  MPD, startovné ve výši 50 Kč v soutěžích MPD žactva

Závodní kancelář
bude umístěna v prostoru cíle. V případě nepříznivého počasí v zasedací místnosti LA ve víceúčelové hale

Převlékárny
budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince
- oddílům, které budou přihlašovat závodníky na disk doporučujeme použít vlastní náčiní
- vážení náčiní v závodní kanceláři - zadní vchod do atletické haly
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Občerstvení
hned hlavního vchodu do areálu CS MV ČR

Podrobné informace o soutěži v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE  2013  II. ČÁST
nebo na www.pas-atletika.cz, další informace na www.atletika-olymp.cz nebo www.facebook.com/pskolymppraha

Časový pořad

17.00
100 m př.        D                     výška D               dálka H           koule H                 disk D
17.15 100 m př.        H
17.30 60 m                D
17.45 60 m                H
18.00 1500 m            D                                                                               koule D
18.10 1500 m            H                     výška H                      dálka D                                disk H
18.20 200 m př.        D
18.30 200 m př.        H
18.40 150 m              D
18.50 150 m              H
19.10 4 x 300 m        D
19,15 4 x 300 m        H

Atletický oddíl PSK Olymp Praha a SC Radotín přeje všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.