archiv soutěží

4. kolo MPD mladšího žactva skupina A

Kdy: 18. červen 2013 - Úterý
Začátek: 16:30
Místo konání:Atletický stadion Centra sportu MV, Praha - Stromovka
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK OLYMP Praha
Ředitel závodů:Jindřich Linhart

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodu                       Jindřich Linhart
Technický ředitel                    Ladislav Černý
Závodní kancelář                    Martin Smetana
Řídící pracovník soutěže        Jitka Fialová, fialova@ddmpraha.cz 605 263 754

Zúčastněná společná družstva chlapců a dívek
A.C. Sparta Praha, ASK Slavia Praha „ A“, ASK Slavia Praha „D“, SK Kotlářka, SK Aktis, PSK Olymp Praha, TJ Dukla Praha   

Povinnosti družstev při utkání

Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě,
do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Dopisování závodníků do startovní listiny u individuálních disciplín v den konání závodů je zakázáno

Start mimo bodování
Přihláška k soutěži tzv. mimo bodování se podává 45 minut před zahájením utkání formou prezentační kartičky formátu A6 s vyplněním: jména, příjmení, ročníku, klubové příslušnosti a výkonu a to výhradně řídícímu pracovníku soutěže.
Závodníci, kteří startují mimo bodování, z důvodů:
závodník (ce) je nad povolený počet startujících za družstvo v daném kole
závodník (ce) nebyl vedoucím družstva ke kolu řádně přihlášen
závodník (ce) není registrován (uveden v registru ČAS) a nemůže být řádně přihlášen k soutěži
mají právo tří pokusů v soutěžích v poli, nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah.

Startovné v MPD  mladšího žactva
Se hradí za schválený start závodníka mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce družstva  MPD, startovné ve výši 50 Kč v soutěžích MPD žactva.

Závodní kancelář
Bude umístěna v prostoru cíle. V případě nepříznivého počasí v zasedací místnosti LA ve víceúčelové hale.

Převlékárny
Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince, polytanové sektory pro skok vysoký
- koule a kriket proběhne na vrhačské louce
- vážení náčiní bude prováděno v atletické hale - zadní vchod
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Občerstvení
vedle hlavního vchodu do areálu

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE  2013  II. ČÁST nebo na www.pas-atletika.cz, www.atletika-olymp.cz nebo www.facebook.com/pskolymppraha

Časový pořad
16.30
4 x 60 m smíšená štafeta / 2H + 2D /
16.45 600 m              H                                                   dálka H           koule D / 2kg /           
16.50 výška H / 105cm /                                                                 kriket D
16.55 150 m              H
17.10 60 m                D
17.30 60 m př.          D
17.50 60 m př.          H               výška D / 100cm /                                               kriket H
17.55 dálka D           koule H / 3kg /
18.05 60 m                H
18.20 150 m              D
18.30 600 m              D

Jménem atletického oddílu PSK Olymp Praha přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.