archiv soutěží

Pražské memoriály, 4. mítink pro 2. ČS extraligy

Kdy: 30. červen 2013 - Neděle
Začátek: 13:00
Místo konání:Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích
Pořadatel:ASK Slavia Praha
Ředitel závodů:Ing. Josef Šrámek

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                                Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                               Jiří Kryštof st.
Řídící pracovník      
- muži             Dušan Molitoris
- ženy             Roman Málek
Technický ředitel                             Mgr. Petr Šarapatka
Vedoucí závodní kanceláře          Milan Urban
Hlasatelé                                       Mgr. Petr Novotný, Jindřich Šimánek
Lékař                                                 MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

Přihlášky
Přihlášky extraligových závodníků a závodnic se podávají na webové stránce ČAS (http://online.atletika.cz/extraliga/login.aspx), přihlášky ostatních závodníků a závodnic
se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz - Kalendář událostí),
a to od pondělí 24. do pátku 28. června 2013, uzávěrka přihlášek je v pátek 28. června 2013 ve 20.00 hodin.
Pořadatel má právo po dohodě s řídícími pracovníky přihlášku závodníka, resp. závodnice, z výkonnostních důvodů odmítnout.
Seznam závodníků, resp. závodnic, jejichž přihláška byla odmítnuta, bude zveřejněn
v sobotu 29. června 2013 na webových stránkách ČAS (http://www.atletika.cz)
a na webových stránkách ASK Slavia Praha (http://www.askslavia.com).

Startují
Startují muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci a starší žákyně, kteří byli k účasti přihlášeni atletickými kluby a oddíly a jejichž přihláška nebyla pořadatelem po dohodě s řídícími pracovníky odmítnuta, prezentovali se nejpozději
90 minut před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři a uhradili zde zápisné
ve výši 100 Kč za každý přihlášený start.
Startující závodníci, resp. závodnice, musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den závodů ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže 4. mítinku pro 2. kolo Česká spořitelna atletické extraligy mužů a žen
Muži   200 m (memoriál Jiřího Výška), 400 m (memoriál JUDr. Ladislava Fišera), 800 m (memoriál Tomáše Jungwirtha), 1500 m (memoriál Jakuba Dundáčka), 400 m překážek (memoriál Mgr. Jiřího Severy), trojskok,
vrh koulí (memoriál Ing. Františka Doudy), hod diskem, hod kladivem
- 9 disciplín.
Ženy   100 m, 400 m, 800 m, 3000 m překážek, skok do výšky, trojskok,
hod kladivem - 7 disciplín.
Vložené soutěže
Muži               100 m, 110 m překážek - 2 disciplíny.
Ženy               Vrh koulí - 1 disciplína.


Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena od 11.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu
SK Slavia Praha.
Závodníci, resp. závodnice, zde nejpozději 90 minut před začátkem příslušné soutěže uhradí zápisné ve výši 100 Kč za každý přihlášený start a poté obdrží startovní číslo.

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování
a občerstvení využít restauraci Land Hockey klub a stánek na atletickém stadionu
SK Slavia Praha.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů MUDr. Zuzanou Humlovou, Ph.D., v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Rozdělení soutěží
Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia Praha, s výjimkou soutěží
v hodu kladivem, které proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia Praha.
Atletický stadion SK Slavia Praha má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 8 drah na obvodu
i v rovince, tartanové sektory pro výšku i trojskok.

Šatny
Šatny jsou k dispozici od 11.00 hodin v tribuně atletického stadionu SK Slavia Praha,
a to pro závodníky šatny č. 33, 34 a 35 a pro závodnice šatny č. 5 a 7.
Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo atletický stadion SK Slavia Praha, přičemž na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia Praha se nelze rozcvičovat v době, kdy zde probíhají soutěže v hodu kladivem.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně rozlosování drah,
a pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určují v závodní kanceláři řídící pracovníci.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejdříve v 11.30 hodin a nejpozději 45 minut před začátkem vlastní soutěže předložit
ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Svolavatelna
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia Praha, a to u soutěží
v poli nejpozději 30 minut a u běhů nejpozději 20 minut před jejich začátkem.
Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu
a do příslušného sektoru, resp. na start, budou odvedeni společně rozhodčím,
resp. závodčím.

Vstup na závodiště
Na závodní ploše atletického stadionu SK Slavia Praha se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí
a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka,
resp. závodnice.
Pro sledování soutěží ve vrhu koulí a v hodu kladivem bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Startovní čísla
Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží jedno startovní číslo, které musí mít
v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, na prsou.

Časový pořad
13.00                                                                                                            Hod kladivem Ž
14.30                                                                                                            Hod kladivem M
17.00              110 m překážek       M Trojskok M                 Vrh koulí Ž
17.15              100 m M
17.40              Slavnostní zahájení
17.50              400 m překážek       M                    Skok do výšky Ž      Hod diskem M
18.15              400 m                         Ž
18.30              400 m                         M
18.45              800 m                         Ž                     Trojskok Ž
18.55              800 m                         M
19.10              100 m                         Ž                                                        Vrh koulí M
19.30              200 m                         M
19.50              3000 m překážek     Ž
20.15              1500 m                      M

Odchod ze stadionu
Odchod z atletického stadionu SK Slavia Praha je možný pouze tzv. mix zónou umístěnou
v prostoru za cílem, k odchodu z vrhačské louky nad atletickým stadionem SK Slavia Praha lze použít pouze ulici Pod Altánem (mezi atletickým stadionem SK Slavia Praha
a železniční tratí).
Od soutěží v poli konaných na atletickém stadionu SK Slavia Praha budou závodníci,
resp. závodnice, odváděni společně rozhodčím.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut
po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146
odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).
Jury tvoří:
Ředitel závodů                                Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                               Jiří Kryštof st.
Řídící pracovníci      
- muži             Dušan Molitoris
- ženy             Roman Málek
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Odměny
Závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, se umístí ve všech soutěžích na 1. - 3. místě a splní stanovený limit odpovídající 1000 bodům podle tzv. „maďarských tabulek“
(IAAF Scoring Tables of Athletics), obdrží níže uvedené finanční odměny.
Při nesplnění stanoveného limitu bude vypsaná finanční odměna vyplacena pouze
v poloviční výši.
Pořadatel dále vypisuje pro vítěze, resp. vítězky, všech soutěží, s výjimkou běhu na 3000 m překážek a trojskoku žen, finanční odměnu 1000 Kč za překonání rekordu závodů.

Finanční odměny, stanovené limity a rekordy závodů

Muži

Soutěž

Ženy

1. místo

2. místo

3. místo

Limit

Rekord

1. místo

2. místo

3. místo

Limit

Rekord

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

10.62

10.42

100 m

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

12.07

11.36

1500 Kč

1000 Kč

500 Kč

21.46

20.94

200 m

 

 

 

 

 

1500 Kč

1000 Kč

500 Kč

47.83

46.16

400 m

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

55.91

51.10

1500 Kč

1000 Kč

500 Kč

1:51.02

1:47.5

800 m

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

2:08.96

2:00.99

1500 Kč

1000 Kč

500 Kč

3:48.17

3:39.6

1500 m

 

 

 

 

 

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

14.38

13.68

110 m překážek

 

 

 

 

 

3000 Kč

2000 Kč

1000 Kč

52.68

50.2

400 m překážek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 m překážek

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

10:40.59

-

 

 

 

 

 

Skok do výšky

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

1.80

1.91

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

15.56

16.26

Trojskok

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

13.07

-


 

1500 Kč

1000 Kč

500 Kč

17.97

20.42

Vrh koulí

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

17.11

21.11

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

56.93

66.64

Hod diskem

 

 

 

 

 

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

67.94

77.86

Hod kladivem

1000 Kč

600 Kč

400 Kč

64.20

69.22

Finanční odměny budou vypláceny od 19.00 do 21.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Dopingová kontrola
Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu SK Slavia Praha, a to v prostoru sauny.

Informace
ASK Slavia Praha, tel. 267312907, e-mail: askslavia@volny.cz, internet: http://www.askslavia.com, příp. Ing. Josef Šrámek, tel. 775244148, e-mail: sportvia@volny.cz.

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.


Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Praze.

Ing. Josef Šrámek, ředitel závodů