archiv soutěží

4. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A

Kdy: 24. srpen 2013 - Sobota
Začátek: 11:00
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise ČAS pořádá ASK Slavia Praha
Místo konání:atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích
Ředitel závodů:Ing. Josef Šrámek

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                                            Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                                          RNDr. Ladislav Kňákal
Řídící pracovník      
- muži                        Jaroslav Kubica
- ženy                        Milan Urban

Zúčastněná družstva
Muži
PSK Olymp Praha, A. C. Sparta Praha, TJ Sokol Kolín - atletika, TJ Slavoj Stará Boleslav,
TJ Vodní stavby Tábor, AC Domažlice, Atletika Jihlava, TJ Spartak Třebíč
Ženy
ASK Slavia Praha, A. C. Sparta Praha, Spartak Praha 4, TJ Lokomotiva Beroun, TJ Slavoj Stará Boleslav, T. J. Sokol České Budějovice, TJ Vodní stavby Tábor, TJ Sokol SG Plzeň - Petřín

Přihlášky
Předběžné přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář“, a to do pátku 23. srpna 2013 do 20.00 hodin.
Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele 2 výtisky předběžné přihlášky k provedení škrtů závodníků, resp. závodnic, kteří, resp. které, k závodům nenastoupí, a označení závodníků, resp. závodnic, kteří, resp. které, nejsou v soutěžícím oddílu registrováni, resp. registrovány, podle části první Směrnice Českého atletického svazu č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky předběžné přihlášky řídícímu pracovníkovi, který je parafuje, 1 výtisk předá závodní kanceláři a 1 výtisk vrátí příslušnému vedoucímu družstva.
Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka, resp. závodnice, v soutěži tzv. „mimo bodování“ se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky závodní kanceláři se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.

Technická porada
Technická porada se uskuteční v restauraci na atletickém stadionu, a to od 10.00 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Závodní kancelář
Závodní kancelář bude umístěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování a občerstvení využít restauraci a stánek na atletickém stadionu.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny
Šatny budou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro muže šatny č. 33, 34 a 35 a pro ženy šatny č. 5 a 7.

Technická ustanovení
Atletický stadion má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, tartanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp. Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem. Kontrola náčiní bude prováděna v horní části tribuny atletického stadionu.
Rozcvičování je povoleno: do 12.40 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m, mimo atletický stadion. Rozcvičovat se nelze na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhají disk a kladivo. Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů. Pro sledování tyče, koule, disku a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.
Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením disciplíny.

Časový pořad
11.00                                                             Dálka M         Tyč Ž              Oštěp Ž          Kladivo M
11.15              100 m             Ž         R
11.25              100 m             M         R
11.35              800 m             Ž         F
11.45              800 m             M         F
12.00              100 m př.       Ž         F         Výška M
12.15              110 m př.       M         F         Dálka Ž                                 Oštěp M         Kladivo Ž
12.30              100 m             Ž         F
12.40              100 m             M         F
12.50              400 m             Ž         F
13.00              400 m             M         F
13.10              5000 m          Ž         F
13.30                                                                                    Trojskok M     Koule M         Disk Ž
13.40              3000 m          M         F
13.45                                                             Výška Ž         Tyč M
14.05              400 m př.       Ž         F
14.20              400 m př.       M         F
14.35              200 m             Ž         F
14.45              200 m             M         F                                 Trojskok Ž     Koule Ž         Disk M
14.55              1500 m          Ž         F
15.05              1500 m          M         F
15.15              4x100 m        Ž         F
15.25              4x100 m        M         F
15.35              4x400 m        Ž         F
15.45              4x400 m        M         F

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha
ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.

Ing. Josef Šrámek, ředitel závodů