archiv soutěží

MISTROVSTVÍ ČECH DRUŽSTEV DOROSTENCŮ A DOROSTENEK

Kdy: 14. září 2013 - Sobota
Začátek: 10:30
Činovníci:Hlavní rozhodčí Jiří Kryštof st.
Místo konání:atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise Českého atletického svazu pořádá ASK Slavia Praha
Přihlášky:na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář“, a to do pátku 13. září 2013 do 20.00 hodin
Ředitel závodů:Ing. Josef Šrámek

Doplňující informace:

Zúčastněná družstva
V mistrovství Čech družstev dorostenců mají právo účasti:
- první 2 družstva z krajských soutěží Prahy, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje,
- vítězové krajských soutěží Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a Kraje Vysočina.
V mistrovství Čech družstev dorostenek mají právo účasti:
- první 3 družstva z krajské soutěže Libereckého kraje,
- první 2 družstva z krajských soutěží Prahy, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje
a Pardubického kraje,
- vítězové krajských soutěží Středočeského kraje, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje, Královéhradeckého kraje a Kraje Vysočina.

Přihlášky
Předběžné přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného
v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář“, a to do pátku 13. září 2013 do 20.00 hodin.
Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele 2 výtisky předběžné přihlášky k provedení škrtů závodníků, resp. závodnic, kteří, resp. které, k závodům nenastoupí, a označení závodníků, resp. závodnic, kteří, resp. které, nejsou v soutěžícím oddílu registrováni, resp. registrovány, podle části první Směrnice Českého atletického svazu č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky předběžné přihlášky řídícímu pracovníkovi, který je parafuje, 1 výtisk předá závodní kanceláři a 1 výtisk vrátí příslušnému vedoucímu družstva.
Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka, resp. závodnice, v soutěži
tzv. „mimo bodování“ se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky závodní kanceláři se považuje
za uskutečněný start se všemi důsledky.

Technická porada
Technická porada se uskuteční v restauraci Slavia na atletickém stadionu,
a to od 09.30 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci
a 1 vedoucí z každého družstva.

Závodní kancelář
Závodní kancelář bude umístěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování
a občerstvení využít restauraci Slavia a stánek na atletickém stadionu.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny
Šatny budou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro dorostence šatny č. 33, 34
a 35 a pro dorostenky šatny č. 5 a 7.
Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Technická ustanovení
Atletický stadion má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, tartanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.
Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.
Kontrola náčiní bude prováděna v horní části tribuny atletického stadionu.
Rozcvičování je povoleno:
- do 13.30 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m,
- mimo atletický stadion.
Rozcvičovat se nelze na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhají disk a kladivo.
Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.
Pro sledování tyče, koule, disku a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.
Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra
a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut
před zahájením disciplíny.
Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m, 1500 m př.,
2000 m př., 3000 m chůze a na posledním úseku štafety na 4x400 m obdrží u prezentace
1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Časový pořad
10.30              3000 m chůze D      F                               Tyč D             Oštěp D         Kladivo H
11.00              3000 m chůze H      F         Dálka D
11.30              100 m               D       R         Výška H
11.45              100 m               H       R
12.00              800 m               D       F                                                  Oštěp H         Kladivo D
12.15              800 m               H       F
12.30              100 m př.         D       F         Dálka H
12.45              110 m př.         H       F
13.00              100 m               D       F
13.15              100 m               H       F         Výška D         Tyč H
13.30              400 m               D       F                                                      Koule H         Disk D
13.45              400 m               H       F
14.00              1500 m př.       D       F                                 Trojskok D
14.15              3000 m            D       F
14.30              2000 m př.       H       F
14.45              3000 m            H       F
15.00              300 m př.         D       F                                 Koule D         Disk H
15.15              300 m př.         H       F
15.30              200 m               D       F                                 Trojskok H
15.45              200 m               H       F
16.00              1500 m            D       F
16.15              1500 m            H       F
16.30                4x100 m             D       F
16.45                4x100 m             H        F
17.00                4x400 m             D       F
17.15                4x400 m             H        F
17.45                Vyhlášení vítězů

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha
ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.

Ing. Josef Šrámek
předseda ASK Slavia Praha a ředitel závodů