archiv soutěží

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV JUNIORŮ A JUNIOREK

Kdy: 28. září 2013 - Sobota
Začátek: 10:30
Místo konání:atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise ČAS pořádá ASK Slavia Praha
Ředitel závodů:Ing. Josef Šrámek

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                                                    Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                                                   RNDr. Ladislav Kňákal
Řídící pracovník   - junioři                                  Jaroslav Kubica
- juniorky                                Milan Urban
Technický ředitel                                                Kateřina Frabšová
Lékař                                                                   MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

Zúčastněná družstva
Junioři                                                               Juniorky
ASK Slavia Praha                                                 Univerzitní sportovní klub Praha
A. C. TEPO Kladno                                              A. C. TEPO Kladno
TJ Sokol Kolín - atletika                                      AK ŠKODA Plzeň
AC Domažlice                                                      AC Česká Lípa
AC Pardubice                                                      AC Pardubice
AK Olomouc                                                        AK Olymp Brno „A“
TJ Sokol Opava                                                    AK Olymp Brno „B“
SSK Vítkovice                                                      AK Olymp Brno „C“

Přihlášky
Předběžné přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář“, a to do pátku 27. září 2013 do 20.00 hodin.
Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele 2 výtisky předběžné přihlášky k provedení škrtů závodníků, resp. závodnic, kteří, resp. které, k závodům nenastoupí, a označení závodníků, resp. závodnic, kteří, resp. které, nejsou v soutěžícím oddílu registrováni, resp. registrovány, podle části první Směrnice Českého atletického svazu č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vedoucí družstev odevzdají oba opravené výtisky předběžné přihlášky řídícímu pracovníkovi, který je parafuje, 1 výtisk předá závodní kanceláři a 1 výtisk vrátí příslušnému vedoucímu družstva.
Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky závodní kanceláři se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny.

Technická porada
Technická porada se uskuteční v restauraci Slavia na atletickém stadionu, a to od 09.30 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Závodní kancelář
Závodní kancelář bude umístěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování
a občerstvení využít restauraci Slavia a stánek na atletickém stadionu.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů MUDr. Zuzanou Humlovou, Ph.D., v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny
Šatny budou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro juniory šatny č. 33, 34 a 35 a pro juniorky šatny č. 5 a 7. Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Technická ustanovení
Atletický stadion má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, tartanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.
Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.
Kontrola náčiní bude prováděna v horní části tribuny atletického stadionu.
Rozcvičování je povoleno:
do 12.45 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m, mimo atletický stadion.
Rozcvičovat se nelze na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhají disk a kladivo.
Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.
Pro sledování tyče, koule, disku a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.
Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra
a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením disciplíny.
Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 2000 m př.
a 3000 m př. a na posledním úseku štafety na 4x400 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Časový pořad
10.30                                                                                Tyč D                 Oštěp D Kladivo H
10.45                     100 m                    D             R
11.00                     100 m                    H             R             Dálka D
11.15                     800 m                    D             F
11.30                     800 m                    H             F              Výška H
11.45                     100 m př.              D             F
12.00                     110 m př.              H             F                                      Oštěp H Kladivo D
12.15                     100 m                    D             F
12.30                     100 m                    H             F              Dálka H
12.45                     400 m                    D             F
13.00                     400 m                    H             F
13.15                     2000 m př.            D             F              Výška D  Tyč H
13.30                     3000 m                 D             F                                 Koule H  Disk D
13.45                     3000 m př.            H             F
14.00                     5000 m  H             F                                             Trojskok D
14.30                     400 m př.              D             F
14.45                     400 m př.              H             F
15.00                     200 m                    D             F                                     Koule D  Disk H
15.15                     200 m                    H             F
15.30                     1500 m                  D             F    Trojskok H
15.45                     1500 m                  H             F
16.00                     4x100 m                D             F
16.15                     4x100 m                H             F
16.30                     4x400 m                D             F
16.45                     4x400 m                H             F
17.30                     Vyhlášení vítězů

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.

Ing. Josef Šrámek
předseda ASK Slavia Praha a ředitel závodů