archiv soutěží

APRÍLOVÝ BĚH S KUŘETEM

Kdy: 1. duben 2014 - Úterý
Začátek: 09:30
Činovníci:Hlavní rozhodčí: Mgr. Michal Halbich
Místo konání:tratě – Židovské pece
Pořadatel:Sportovní klub ZŠ Jeseniova, ZŠ Jeseniova
Ředitel závodů:Mgr. Jiří Lébr
Startují:maximálně 10 závodníků (5 dívek + 5 chlapců) v jedné kategorii z každé zúčastněné školy, závod je otevřen i pro příchozí jednotlivce

Doplňující informace:

Prezentace závodníků: končí v 9,15 hod. u startu na Židovských pecích

Přihlášky: vzhledem k usnadnění práce pořadatelů prosíme o přihlášení jednotlivých družstev telefonicky nebo faxem na číslo 222 720 497222 720 497 nebo
e-mail: sport@zsjeseniova.cz do 31.3.2014 - stačí jen počty účastníků v jednotlivých kategoriích (pro zájemce  jsou na stránkách klubu www.jeseniova.cz ke stažení formuláře přihlášek na místě pak doplníte jen startovní čísla)

Kategorie:          
I. 2. třída        a/ chlapci    b/ dívky
II.  3.  třída        a/ chlapci    b/ dívky
III. 4.  třída        a/ chlapci    b/ dívky
IV. 5.  třída        a/ chlapci    b/ dívky

Délka tratí:          I. kategorie      500 m, II. 700 m, III. 900 m, IV. 1100 m
Šatny:
převlékání je zajištěno v mobilní šatně (stan) v prostoru startu a cíle, za odložené věci pořadatel neručí

Ceny: pro všechny zúčastněné jsou připraveny drobné ceny a nápoj, pro prvních 6 v kategorii diplom, medaile + věcné ceny.
Každá zúčastněná škola obdrží u prezentace míč.
Doprovodná akce: v rámci závodu proběhne dobrovolná sbírka
POMOZTE DĚTEM! SBÍRKA PRO KUŘE