archiv soutěží

2. kolo MPD mladšího žactva skupina A

Kdy: 22. květen 2014 - Čtvrtek
Začátek: 16:30
Činovníci:Technický ředitel - Jindřich Linhart
Závodní kancelář - Martin Smetana
Řídící pracovník soutěže - Josef Šrámek, sportvia@volny.cz 775 244 148
Místo konání:Atletický stadion Centra sportu MV, Praha - Stromovka
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK OLYMP Praha
Ředitel závodů:Miroslav Zahořák
Startují:společná družstva chlapců a dívek: PSK Olymp Praha, TJ Dukla Praha, ASK Slavia Praha „ A“, ASK Slavia Praha „B“, ŠAK Novoborská, ŠSK Újezd nad Lesy, Sokol Královské Vinohrady, SK Aktis Praha
Zápisné:Se hradí za schválený start závodníka mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce družstva MPD, startovné ve výši 50 Kč v soutěžích MPD žactva.

Doplňující informace:

Povinnosti družstev při utkání
Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání, podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Dopisování závodníků do startovní listiny u individuálních disciplín v den konání závodů je zakázáno.

Start mimo bodování
Přihláška k soutěži tzv. mimo bodování se podává 45 minut před zahájením utkání formou prezentační kartičky formátu A6 s vyplněním: jména, příjmení, ročníku, klubové příslušnosti a výkonu a to výhradně řídícímu pracovníku soutěže.
Závodníci, kteří startují mimo bodování, z důvodů:
závodník (ce) je nad povolený počet startujících za družstvo v daném kole
závodník (ce) nebyl vedoucím družstva ke kolu řádně přihlášen
závodník (ce) není registrován (uveden v registru ČAS) a nemůže být řádně přihlášen
Závodníci (ce), kteří startují mimo bodování v soutěži, mají právo  tří pokusů v soutěžích v poli, nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah.

Závodní kancelář
Bude umístěna v prostoru cíle. V případě nepříznivého počasí v atletické hale - zadní vchod.

Šatny - převlékárny
Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince, polytanové sektory pro skok vysoký
- běhy se budou měřit elektrickou časomírou
- koule a kriket proběhne na vrhačské louce
- vážení náčiní bude prováděno v atletické hale - zadní vchod
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Podrobné informace v brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE  2014  II. ČÁST.

Časový pořad
16.30
4 x 60 m smíšená štafeta / 2H + 2D /
16.45 600 m      H                                                   dálka H             koule D / 2kg / 
16.50 výška H / 105cm /                                                                 kriket D         16.55 150 m                 H               
17.10 60 m         D
17.30 60 m př.    D
17.50 60 m př.    H               výška D / 100cm /                                    kriket H
17.55 dálka D             koule H  / 3kg /                                18.05 60 m         H
18.20 150 m       D
18.30 600 m       D

Jménem atletického oddílu PSK Olymp Praha přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.