archiv soutěží

3. kolo MPD staršího žactva skupina B

Kdy: 19. červen 2014 - Čtvrtek
Začátek: 17:00
Místo konání:Atletický stadion Centra sportu MV, Praha - Stromovka
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha
Ředitel závodů:Miroslav Zahořák
Zápisné:Se hradí za schválený start závodníka mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce družstva MPD, startovné ve výši 50 Kč v soutěžích MPD žactva.

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                 -     Miroslav Zahořák
Technický ředitel              -     Jindřich Linhart
Závodní kancelář              -     Martin Smetana
Řídící pracovník soutěže  -    Čeněk Klavrza, klavrza@seznam.cz   606 812 666


Zúčastněná společná družstva chlapců a dívek
SK ZŠ Jeseniova „A“, SK ZŠ Jeseniova „B“, PSK Olymp Praha, Dukla Praha, Sokol Stodůlky, USK Praha, SK Aritma Praha, Atletika Hostivař, ŠSK Újezd nad Lesy

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.
Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

Povinnosti družstev při utkání
Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Dopisování závodníků do startovní listiny u individuálních disciplín v den konání závodů je zakázáno.

Start mimo bodování
Přihláška k soutěži tzv. mimo bodování se podává 45 minut před zahájením utkání formou prezentační kartičky formátu A6 s vyplněním: jména, příjmení, ročníku, klubové příslušnosti a výkonu a to výhradně řídícímu pracovníku soutěže.
Závodníci, kteří startují mimo bodování, z důvodů:
závodník (ce) je nad povolený počet startujících za družstvo v daném kole
závodník (ce) nebyl vedoucím družstva ke kolu řádně přihlášen
závodník (ce) není registrován (uveden v registru ČAS) a nemůže být řádně přihlášen
Závodníci (ce), kteří startují mimo bodování v soutěži, mají právo tří pokusů v soutěžích v poli,
nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah.

Závodní kancelář
Bude umístěna v prostoru cíle. V případě nepříznivého počasí v atletické hale - zadní vchod.

Šatny - převlékárny
Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince
- běhy se budou měřit elektrickou časomírou
- oddílům, které budou přihlašovat závodníky na kladivo doporučujeme použít vlastní náčiní
- vážení náčiní v závodní kanceláři - zadní vchod do atletické haly
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2014  II. ČÁST.

Časový pořad
17.00
100 m př.        D                     výška D                      dálka H           koule H                       kladivo D
17.15 100 m př.        H                                
17.30 60 m                D                                                                                          
17.45 60 m                H                                                                                          
18.00 1500 m            D                                                                               koule D                                  
18.10 1500 m            H                     výška H                      dálka D                                              kladivo H 18.20 200 m př.        D                                
18.30 200 m př.        H
18.40 150 m             D                                                                                                      
18.50 150 m              H
19.10 4 x 300 m        D
19,15 4 x 300 m       H

Atletický oddíl PSK Olymp Praha přeje všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.