archiv soutěží

3. kolo MPD mužů a žen

Kdy: 24. červen 2014 - Úterý
Začátek: 17:00
Místo konání:Atletický stadion Centra sportu MV, Praha - Stromovka
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK OLYMP Praha a AC Praha 1890
Ředitel závodů:Miroslav Zahořák
Zápisné:Se hradí za schválený start závodníka mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce družstva MPD, startovné ve výši 50 Kč v soutěžích MPD mužů a žen.

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                -     Miroslav Zahořák
Technický ředitel            -      Jindřich Linhart
Řídící pracovník -  muži -      Miroslav Kalous, miroslav.kalous@cnb.cz, 724 257 639
-  ženy -       Petr Mašek, petr.masek@shell.com, 737 272 721

Zúčastněná družstva

Muži
-  A.C.Sparta Praha „B“, AC Praha 1890, SK Aritma Praha, PSK Olymp Praha „B“, Atletika Hostivař,  Spartak Praha 4“C“, TJ ČZU Praha, TJ Sokol Kbely Praha, TJ Sokol Král.Vinohrady
Ženy – A.C.Sparta Praha „B“, AC Praha 1890, SK Aritma Praha, SK Kotlářka Praha, TJ ČZU Praha, TJ Sokol Král.Vinohrady

Základní ustanovení
Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.
Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

Povinnosti družstev při utkání
Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Dopisování závodníků do startovní listiny u individuálních disciplín v den konání závodů je zakázáno.

Start mimo bodování
Přihláška k soutěži tzv. mimo bodování se podává 45 minut před zahájením utkání formou prezentační kartičky formátu A6 s vyplněním: jména, příjmení, ročníku, klubové příslušnosti a výkonu a to výhradně řídícímu pracovníku soutěže.
Závodníci, kteří startují mimo bodování, z důvodů:
závodník (ce) je nad povolený počet startujících za družstvo v daném kole
závodník (ce) nebyl vedoucím družstva ke kolu řádně přihlášen
závodník (ce) není registrován (uveden v registru ČAS) a nemůže být řádně přihlášen
Závodníci (ce), kteří startují mimo bodování v soutěži, mají právo  tří pokusů v soutěžích v poli, nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah.

Závodní kancelář
Bude umístěna v prostoru cíle. V případě nepříznivého počasí v atletické hale - zadní vchod.

Šatny - převlékárny
Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince
- běhy se budou měřit elektrickou časomírou
- oddílům, které budou přihlašovat závodníky k vrhačským disciplínám doporučujeme použít vlastní náčiní
- vážení náčiní v závodní kanceláři - zadní vchod do atletické haly
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických         
disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny
- závod ve skoku o tyči proběhne v atletické hale O.Jandery

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE  2014  II. ČÁST

Časový pořad
17.00
3000 m      M              dálka M          výška Ž           koule M          disk Ž                         
17.30 100 m        MR                      
17.50 100 m       ŽR                                                                                  
18.05 110 m př.   M                                                                                               
18.15 100 m př.   Ž                                                                                     
18.25 100 m        MF dálka Ž           tyč M  /hala O.Jandery/                     koule Ž           disk M                        
18.35 1500 m      M 
18.45 800 m        Ž                                                             
19.00 200 m        Ž                                                                                         
19.10 400 m        M
19.25 2000 m      Ž
19.40 4 x 100 m  Ž
18.45 4 x 100 m  M

Jménem atletických oddílů PSK OLYMP Praha a AC Praha 1890 přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.