archiv soutěží

Pražské memoriály, extraligový mítink

Kdy: 25. červenec 2014 - Pátek
Začátek: 16:30
Pořadatel:ASK Slavia Praha
Místo konání:atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích
Ředitel závodů:Ing. Josef Šrámek

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                                    Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                                 RNDr. Ladislav Kňákal
Řídící pracovník                - muži                    Dušan Molitoris
- ženy                    Roman Málek
Technický ředitel                                                Kateřina Frabšová
Vedoucí závodní kanceláře          Milan Urban
Hlasatel                                            Mgr. Petr Novotný
Jaromír Odvárka
Lékařka                                             MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

Přihlášky
Přihlášky všech závodníků a závodnic se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz - Kalendář událostí), a to od středy 16. do úterý 22. července 2014, uzávěrka přihlášek je v úterý 22. července 2014 ve 20.00 hodin.
Pořadatel má právo po dohodě s řídícími pracovníky přihlášku závodníka, resp. závodnice, z výkonnostních důvodů odmítnout.
Seznam závodníků, resp. závodnic, jejichž přihláška byla odmítnuta, bude zveřejněn ve čtvrtek 24. července 2014 na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).
Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů řídících pracovníků.

Startují
Startují muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci a starší žákyně, kteří byli k účasti přihlášeni atletickými kluby a oddíly a jejichž přihláška nebyla pořadatelem po dohodě s řídícími pracovníky odmítnuta, prezentovali se nejpozději 90 minut před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři a uhradili zde zápisné ve výši 100 Kč za každý přihlášený start.
Startující závodníci, resp. závodnice, musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den závodů ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže 6. mítinku pro 2. kolo Česká spořitelna atletické extraligy mužů a žen
Muži      200 m (memoriál Jiřího Výška), 400 m (memoriál JUDr. Ladislava Fišera), 800 m (memoriál Tomáše Jungwirtha), 1500 m (memoriál JUDr. Ing. Václava Pátka), 400 m překážek (memoriál Mgr. Jiřího Severy), trojskok, vrh koulí (memoriál Ing. Františka Doudy), hod diskem, 4x400 m - 9 disciplín.
Ženy      100 m, 400 m, 800 m, 400 m překážek, 3000 m překážek, skok do výšky, trojskok, 4x100 m - 8 disciplín.
Vložené soutěže
Muži                      100 m, 110 m překážek - 2 disciplíny.
Ženy               Vrh koulí - 1 disciplína.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena od 14.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.
Závodníci, resp. závodnice, zde nejpozději 90 minut před začátkem příslušné soutěže uhradí zápisné ve výši 100 Kč za každý přihlášený start a poté obdrží startovní číslo.

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování a občerstvení využít restauraci Slavia a stánek na atletickém stadionu SK Slavia Praha.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařkou MUDr. Zuzanou Humlovou, Ph.D., v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Rozdělení soutěží
Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia Praha, který má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, tartanové sektory pro výšku i trojskok.

Šatny
Šatny jsou k dispozici od 14.00 hodin v tribuně atletického stadionu SK Slavia Praha, a to pro závodníky šatny č. 33, 34 a 35 a pro závodnice šatny č. 5 a 7.
Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo atletický stadion SK Slavia Praha, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia Praha.
Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně rozlosování drah, a pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určují v závodní kanceláři řídící pracovníci.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejdříve v 15.00 hodin a nejpozději 45 minut před začátkem vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Svolavatelna
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia Praha, a to u soutěží v poli nejpozději 30 minut a u běhů nejpozději 20 minut před jejich začátkem. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a do příslušného sektoru, resp. na start, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně rozhodčím, resp. závodčím.

Vstup na závodiště
Na závodní ploše atletického stadionu SK Slavia Praha se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice. Pro sledování soutěží ve vrhu koulí mužů a žen bude u sektoru vymezeno zvláštní území.

Startovní čísla
Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, na prsou.

Časový pořad
16.30                     110 m překážek   M                                                                           Vrh koulí Ž
16.50                     100 m                                    Ž R
17.10                     100 m                                    M Trojskok M
17.30                     800 m                                   Ž                                                                            Hod diskem M
17.40                     800 m                                   M
18.00                     400 m překážek  Ž                             Skok do výšky Ž
18.20                     400 m překážek  M
18.40                     400 m                                    Ž
18.50                     400 m                                    M                           Trojskok Ž
19.10                     100 m                                    Ž F                                                                        Vrh koulí M
19.20                     200 m                                    M
19.40                     3000 m překážek               Ž
20.00                     1500 m                  M
20.20                     4x100 m                               Ž
20.30                     4x400 m                               M

Odchod ze stadionu
Odchod z atletického stadionu SK Slavia Praha je možný pouze tzv. mix zónou umístěnou v prostoru za cílem.
Od soutěží v poli budou závodníci, resp. závodnice, odváděni, resp. odváděny, společně rozhodčím.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146
odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).
Jury tvoří:
Ředitel závodů                                   Ing. Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                                 RNDr. Ladislav Kňákal
Řídící pracovník                - muži                    Dušan Molitoris
- ženy                    Roman Málek
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Odměny
Závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, se umístí ve všech individuálních soutěžích na 1. - 3. místě a splní stanovený limit odpovídající 1000 bodům podle tzv. „maďarských tabulek“ (IAAF Scoring Tables of Athletics, 2014 Revised Edition), obdrží níže uvedené finanční odměny.
Při nesplnění stanoveného limitu bude vypsaná finanční odměna vyplacena pouze v poloviční výši.
Pořadatel dále vypisuje pro vítěze, resp. vítězky, všech individuálních soutěží, s výjimkou běhu na 3000 m překážek a trojskoku žen, finanční odměnu 1000 Kč za překonání rekordu závodů.

Finanční odměny budou vypláceny od 19.00 do 21.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Dopingová kontrola
Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu SK Slavia Praha, a to v prostoru sauny.

Informace
ASK Slavia Praha, tel. 267312907, e-mail: askslavia@volny.cz, internet: http://www.askslavia.com, příp. Ing. Josef Šrámek, tel. 775244148, e-mail: sportvia@volny.cz.

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Praze.


Ing. Josef Šrámek
předseda ASK Slavia Praha a ředitel závodů