archiv soutěží

Přebor Prahy dospělých, juniorů, dorostu

Začátek: 31 Ledna 2015 10:00
Konec: 01 Února 2015 15:30
Startují:atleti a atletky ročníku 1999 a starší - ve svých věkových kategoriích
Přihlášky:od 27. 1. do 29. 1. 2015 do 24:00 hodin na www.atletika.cz
Ředitel závodů:Miroslav Zahořák
Pořadatel:z pověření PAS pořádá PSK Olymp Praha
Místo konání:Stromovka, hala Otakara Jandery
Disciplíny:60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m překážek, výška, dálka, trojskok, tyč, koule muži, junioři, dorostenci a ženy 3000 m.
Činovníci:technický ředitel: Jindřich Linhart
hlavní rozhodčí: Jiří Kryštof
technický delegát: Jan Ruda
Zápisné:Závodníci pražských oddílů 30,- Kč za každý přihlášený start, 50,- Kč za štafetu. Závodníci mimopražských oddílů 100,- Kč za start

Doplňující informace:

Prezentace:
k jednotlivým disciplínám se uskuteční v jejich sektoru nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem disciplíny. Toto ustanovení platí i pro finálové soutěže v bězíchna 60 m a 60 m překážek. V soutěžích v běhu na 200 m a skoku o tyči pak nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem soutěží v prostoru vrhačské sítě.
a) Pokud se pro malý počet přihlášených nebudou konat rozběhy, uskuteční se finále v čase rozběhů. Finále A, B se uskuteční v bězích na 60 m a 60 m překážek, pokud v rozbězích startovalo nejméně 16 závodníků. Štafety na 4 x 200 m jsou přeborem
kategorií mužů a žen. Není vypsán závod juniorek a dorostenek na 3000 m.
b) V bězích na 200 m se soutěží pouze v pěti drahách (nebude použita první dráha). Do běhů budou závodníci zařazeni podle výkonnosti. Nasazení do drah v souladu s pravidly atletiky je v kompetenci technického delegáta a proběhne na základě včasné prezentace závodníků a závodnic.
c) V případě velkého počtu přihlášených závodníků či závodnic v kterékoli disciplíně, může technický delegát rozhodnout o rozdělení soutěže či změně časového programu. O této skutečnosti bude informovat sportovce prostřednictvím webových stránek PAS a ČAS v pátek 30. 1. 2015 do 15:00 hodin.
O startu, a případném postupu do finále mimopražského závodníka či závodnice rozhodne technický delegát přeboru. Za platnou zdravotní prohlídku startujících odpovídá u mládeže do 18 let zákonný zástupce, u dospělých sami startující.
Závodní kancelář a šatny, budou otevřeny 90 minut před začátkem soutěže. Šatnové prostory slouží pouze jako převlékárny. Občerstvení v hale zajištěno pořadatelem v prostoru tzv.VIP.

Časový pořad:
Sobota 31. 1. 2015
10:00 60 m př. dkyR          tyč dky (základní výška 2.30 m),   tyč Ž, jky (základní výška 2.60 m)
10:15 60 m př. jky R
10:25 60 m př. ŽR
10:40 60 m př. dci R
10:55 60 m př. jři R
11:10 60 m př. MR            dálka Ž F, jky F
11:25 60 m př. dky F
11:35 60 m př. jky F
11:40 60 m př. ŽF
11:50 60 m př. dci F
11:55 60 m př. jři F
12:00 60 m př. MF
12:10 60 m dky R              dálka M F
12:25 60 m jky R
12:30 1. vyhlášení vítězů (60 m př. M, Ž, jři, dci, jky, dky,tyč Ž, jky, dky, dálka Ž, jky)
12:40 60 m dci R               tyč jři (základní výška 3,00 m),     tyč dci (základní výška 2.60 m)
12:55 60 m jři R
13:10 60 m ŽR
13:20 60 m MR
13:40 60 m dky F A ,B
13:45 60 m jky F A, B                  dálka dky F
13:55 60 m dci F A, B
14:05 60 m jři F A, B
14:15 60 m ŽF A, B
14:25 60 m M F A, B
14:40 2. vyhlášení vítězů (60 m M, Ž, dky, jky, jři, dci, dálka M, dky)
14:50 400 m dky F  tyč MF výška Ž F (základní výška 1.5 m), výška jky F a dky F (základní výška1.35 m)
15:00 400 m jky F                       dálka dci F
15:10 400 m dci F
15:20 400 m jři F
15:30 400 m Ž F
15:40 400 m M F
15:55 1500 m Ž,jky,dky
16:00 3. vyhlášení vítězů (400 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, tyč dci, jři, dálka dci)
16:15 1500 m dci
16:25 1500 m jři
16:35 1500 m M
16:50 4. vyhlášení vítězů (1500 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, tyč M, výška Ž, jky, dky)

Neděle 1. 2. 2015
10:30 dálka jři F                          koule dky F
11:00 3000 m Ž,      výška jři F (základní výška1.65 m),výška dci F (základní výška 1.55 m)
11:20 3000 m M, jři, dci               koule Ž, jky F
11:45 1. vyhlášení vítězů (3000 m M, Ž, jři, dci, dálka jři, koule dky)
12:00 200 m dky F trojskok Ž, jky, dky F (souběžně na dvou rozběžištích, vzdálenost břevna 9m a 11m)
12:15 200 m jky F
12:30 200 m Ž F                         koule dci F
12:40 200 m dci F
13:00 200 m jři F trojskok jři, dci F (vzdálenost břevna 11 m)  výška MF (základní výška 1.75m)
13:15 200 m MF
13:30 2. vyhlášení vítězů (200 m M, Ž, jky, jři, jky, dci, trojskok Ž, jky, dky, výška jři, dci, koule Ž, Jky, dci)
13:30                                        koule jři F
13:40 800 m dky F
13:50 800 m jky F
13:55 800 m Ž F
14:05 800 m dci F                       trojskok M F
14:15 800 m jři F                       
14:25 800 m M F                        koule M F
14:40 3. vyhlášení vítězů (800 m M, Ž, jky, jři, dky, dci, trojskok jři, dci, koule jři)
14:50 4 x 200 m Ž F
15:00 4 x 200 m M F
15:20 4. Vyhlášení vítězů (4x200 m M, Ž, Výška M, Koule M, trojskok M)