archiv soutěží

3. kolo MPD mladšího žactva, skupina B

Kdy: 21. květen 2015 - Čtvrtek
Začátek: 16:30
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK OLYMP Praha
Místo konání:atletický stadion v areálu Sportovního centra Ministerstva vnitra ve Stromovce
Ředitel závodů:Miroslav Zahořák

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                 -     Miroslav Zahořák
Technický ředitel              -     Jindřich Linhart
Závodní kancelář              -     Martin Smetana
Řídící pracovník soutěže  -    Petr Dubský p.dubsky.scr@seznam.cz,  737 834 469

Zúčastněná společná družstva chlapců a dívek
SK ZŠ Jeseniova, PSK Olymp Praha, ŠAK Novoborská, Spartak Praha 4 „A“, Spartak Praha 4 „B“, AC Praha 1890, Atletik Rudná, SC Radotín, Sokol Stodůlky

Povinnosti družstev při utkání

Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání, podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Dopisování závodníků do startovní listiny u individuálních disciplín v den konání závodů je zakázáno. Vedoucí družstva Spartaku Praha 4 rozliší v přihlášce v kolonce startovní číslo, zda závodník startuje za družstvo „A“ nebo „B“.

Start mimo bodování
Přihláška k soutěži tzv. mimo bodování se podává 45 minut před zahájením utkání formou prezentační kartičky formátu A6 s vyplněním: jména, příjmení, ročníku, klubové příslušnosti a výkonu a to výhradně řídícímu pracovníku soutěže.
Závodníci, kteří startují mimo bodování, z důvodů:
závodník (ce) je nad povolený počet startujících za družstvo v daném kole
závodník (ce) nebyl vedoucím družstva ke kolu řádně přihlášen
závodník (ce) není registrován (uveden v registru ČAS) a nemůže být řádně přihlášen
Závodníci (ce), kteří startují mimo bodování v soutěži, mají právo tří pokusů v soutěžích v poli, nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah.  

Startovné v MPD  mladšího žactva
Se hradí za schválený start závodníka mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce družstva  MPD, startovné ve výši 50 Kč v soutěžích MPD  žactva.

Závodní kancelář
Bude umístěna v prostoru cíle. V případě nepříznivého počasí v atletické hale - zadní vchod.

Šatny - převlékárny
Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Zdravotní zajištění
V prostoru cíle.

Občerstvení
Není zajištěno.

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince, polytanové sektory pro skok vysoký
- běhy se budou měřit elektrickou časomírou
- koule a kriket proběhne na vrhačské louce
- vážení náčiní bude prováděno v atletické hale - zadní vchod
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE  2015  II. ČÁST nebo na www.pas-atletika.cz

Časový pořad
16:30
4 x 60 m smíšená štafeta / 2H + 2D /
16:45 600 m             H                     dálka H           koule D / 2kg /           
16:50 výška H / 105cm /                                         kriket D                     
16:55 150 m  H
17:10 60 m    D                                                                                                                  
17:30 60 m př.          D
17:50 60 m př.          H         výška D / 100cm /                                          kriket H         
17:55 dálka D             koule H / 3kg /                                
18:05 60 m               H                                                                                  
18:20 150 m  D
18:30 600 m D

Jménem atletického oddílu PSK Olymp Praha přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.