archiv soutěží

2. kolo Pražského poháru mládeže

Kdy: 9. červen 2015 - Úterý
Začátek: 16:30
Činovníci:Technický ředitel - Jindřich Linhart
Místo konání:atletický stadion v areálu Sportovního centra Ministerstva vnitra ve Stromovce
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK OLYMP Praha
Ředitel závodů:Miroslav Záhořák
Zápisné:Se hradí za schválený start závodníka mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce družstva startovné ve výši 100,- Kč.

Doplňující informace:

Řídící pracovníci soutěže
- Milan Urban, mail: milanurba@seznam.cz, mob.: 722 541 642
- Jan Ruda, mail: j.ruda@volny.cz, mob.: 602 245 359

Zúčastněná společná družstva juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
ASK Slavia Praha, SK Kotlářka Praha, USK Praha, SC Radotín, Spartak Praha 4, SK ZŠ Jeseniova, A.C.Sparta Praha, Sokol Stodůlky, Dukla Praha, TJ Sokol Královské Vinohrady

Povinnosti družstev při utkání
Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Dopisování závodníků do startovní listiny u individuálních disciplín v den konání závodů je zakázáno.

Start mimo bodování
Přihláška k soutěži tzv. mimo bodování se podává 45 minut před zahájením utkání formou prezentační kartičky formátu A6 s vyplněním: jména, příjmení, ročníku, klubové příslušnosti a výkonu a to výhradně řídícímu pracovníku soutěže.
Závodníci, kteří startují mimo bodování, z důvodů:
závodník (ce) je nad povolený počet startujících za družstvo v daném kole
závodník (ce) nebyl vedoucím družstva ke kolu řádně přihlášen
závodník (ce) není registrován (uveden v registru ČAS) a nemůže být řádně přihlášen
Závodníci (ce), kteří startují mimo bodování v soutěži, mají právo  tří pokusů v soutěžích v poli, nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah.

Závodní kancelář
Bude umístěna v prostoru cíle. V případě nepříznivého počasí v atletické hale - zadní vchod.

Šatny - převlékárny
Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Zdravotní zajištění
V prostoru cíle.

Občerstvení
Není zajištěno.

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince
- běhy se budou měřit elektrickou časomírou
- oddíly, které budou přihlašovat závodníky na kladivo, upozorňujeme na použití vlastního náčiní
- vážení náčiní v závodní kanceláři - zadní vchod do atletické haly
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny.
Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 II. ČÁST nebo na www.pas-atletika.cz

Časový pořad
16.30
400 m př.        JY                   výška JY+DY            kladivo JY+DY                     koule JI
16.45 400 m př.        JI                                                        trojskok JI+DI                                  
17.00 300 m př.        DI                                                                                         
17.15 300 m př.                    DY                                                                                        koule DI
17.30 100 m              DY                                                     kladivo JI
17.40 100 m              DI
17.50
100 m              JY                   tyč JI+DI                    trojskok JY+DY
18.00 100 m              JI                                                                                           koule JY
18.10 1500 m            JY+DY
18.20
1500 m            JI+DI 
18.30 400 m             DY                                                     kladivo DI                              koule DY
18.40 400 m              JY
18.50
400 m             DI
19.00 400 m             JI                                                                                                                  
19.10 4x100 m         DY+JY
19.20 4x100 m          DI+JI
Atletický oddíl PSK Olymp Praha přeje všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.