archiv soutěží

29. ROČNÍK BĚHU OLYMPIJSKÉHO DNE NA 10 KM

Kdy: 24. červen 2015 - Středa
Začátek: 18:00
Místo konání:Praha-Strahov, areál Ladronka
Pořadatel:Český olympijský výbor, Český klub olympioniků a TJ kondičního běhu Liga 100 Praha za podpory hl. m. Prahy
Přihlášky:Předem on-line na www.sportovniservis.cz, v den závodu od 16,00 h do 17,45 h v označeném prostoru v areálu Ladronka
Zápisné:70,- Kč při on-line přihlášce předem, 200,- Kč na místě v den závodu, startovní čísla zůstávají závodníkům jako upomínka

Doplňující informace:

Startují Muži a ženy narození v roce 1996 a dříve, mladší závodníci/závodnice (junioři/juniorky, dorostenci/dorostenky) budou zařazeni do nejmladší kategorie mužů/žen. Podmínkou startu je dobrý zdravotní stav a odpovídající příprava na závod. Všechny kategorie mužů i žen startují společně, umístění podle věkových kategorií bude uvedeno ve výsledkové   listině.
Kategorie: muži 19-39let, 40-49let, 50-59let, 60-69let, 70let a starší
ženy 19-34let, 35-44let, 45-54let, 55let a starší

Šatny v místě prezentace, Upozornění: neberte s sebou cenné věci

Ceny
1) Upomínkové tričko Českého olympijského výboru dle jejich přiděleného počtu a pořadí závodníků v cíli (z toho prvních 10 žen) + případné další ceny sponzorů
2) medaile pro první tři závodníky ve vypsaných věkových kategoriích
3) všichni závodníci, kteří řádně dokončí závod, obdrží diplom

Popis trati Trasa závodu je vedena po parkových cestách v areálu Ladronka, vede podél Tomanovy ulice k Vypichu a prodejně Kaufland, vrací se podél Podbělohorské ulice před restauraci Ladronka a dále pokračuje parkovou cestou ke Spiritce a parkovou cestou podél Tomanovy ulice zpět před restauraci Ladronka. Popsaný okruh běží dvakrát. Trať je úředně změřena, jednotlivé kilometry budou označeny.