archiv soutěží

PRAŽSKÉ MEMORIÁLY

Kdy: 3. červenec 2015 - Pátek
Začátek: 16:30
Ředitel závodů:Josef Šrámek
Pořadatel:ASK Slavia Praha
Místo konání:atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích
Zápisné:100 Kč za každý přihlášený start

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů                                Josef Šrámek
Hlavní rozhodčí                               Ladislav Kňákal
Technický ředitel                            Marek Čepelák
Vedoucí závodní kanceláře          Milan Urban
Hlasatel                                           Petr Novotný, Jaromír Odvárka
Lékař                                               MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.

Přihlášky
Přihlášky závodníků a závodnic registrovaných v ČAS se podávají na webové stránce ČAS: http://www.atletika.cz - Kalendář událostí, přihlášky ostatních závodníků a závodnic se zasílají elektronickou poštou na e-mailovou adresu: milanurba@seznam.cz, uzávěrka přihlášek je v úterý 30. června 2015 ve 24.00 hodin.
Pořadatel má právo přihlášku závodníka, resp. závodnice, z výkonnostních důvodů odmítnout.
Seznam závodníků, resp. závodnic, jejichž přihláška byla odmítnuta, bude zveřejněn
ve čtvrtek 2. července 2015 na webových stránkách ČAS (http://www.atletika.cz).

Startují
Startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky a v rozsahu závodění své věkové kategorie i starší žáci a starší žákyně, kteří byli k účasti přihlášeni atletickými kluby a oddíly a jejichž přihláška nebyla pořadatelem odmítnuta, prezentovali se nejpozději
90 minut před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři a uhradili zde zápisné ve výši 100 Kč za každý přihlášený start.
Startující závodníci, resp. závodnice, musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den závodů ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže
Muži  100 m, 200 m (memoriál Jiřího Výška), 400 m (memoriál JUDr. Ladislava Fišera), 800 m (memoriál Tomáše Jungwirtha), 1500 m (memoriál JUDr. Ing. Václava Pátka), 110 m překážek, 400 m překážek (memoriál Mgr. Jiřího Severy), výška, dálka, koule (memoriál Ing. Františka Doudy), disk a kladivo.
Ženy  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m překážek, 400 m překážek, výška, tyč a dálka.
Junioři      110 m překážek, koule, disk a kladivo.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena od 14.30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.
Závodníci, resp. závodnice, zde nejpozději 90 minut před začátkem příslušné soutěže uhradí zápisné ve výši 100 Kč za každý přihlášený start.

Stravování
Stravování pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů je však možno ke stravování
a občerstvení využít restauraci a stánek na atletickém stadionu SK Slavia Praha.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů MUDr. Zuzanou Humlovou, Ph.D., v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Rozdělení soutěží
Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia Praha, s výjimkou soutěže v kladivu, která proběhne na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia Praha.
Atletický stadion SK Slavia Praha má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 8 drah na obvodu
i v rovince, tartanové sektory pro výšku, tyč i dálku.

Šatny
Šatny jsou k dispozici od 14.30 hodin v tribuně atletického stadionu SK Slavia Praha,
a to pro závodníky šatny č. 33, 34 a 35 a pro závodnice šatny č. 5 a 7.
Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo atletický stadion SK Slavia Praha, přičemž na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia Praha se nelze rozcvičovat v době, kdy zde probíhá soutěž v kladivu.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Kontrola náčiní
Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejdříve v 15.00 hodin a nejpozději 45 minut před začátkem vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Svolavatelna
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia Praha, a to u soutěže
v tyči nejpozději 60 minut, u ostatních soutěží v poli nejpozději 30 minut a u běhů nejpozději 20 minut před jejich začátkem. Po provedené prezentaci již závodníci,
resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a do příslušného sektoru, resp. na start, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně rozhodčím, resp. závodčím.

Vstup na závodiště
Na závodní ploše atletického stadionu SK Slavia Praha se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.
Pro sledování soutěží v tyči, kouli a kladivu bude u sektorů vymezeno zvláštní území.

Startovní čísla
Závodníci, resp. závodnice, startující v bězích na 800 m a 1500 m obdrží ve svolavatelně
1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Časový pořad
16.30                                                                     Výška M        Dálka Ž           
17.00              400 m překážek       Ž                     
17.15              400 m překážek       M
17.30              800 m                        Ž
17.40              800 m                        M
17.55              100 m překážek       Ž                     Výška Ž         Dálka M        Koule M+Jři
18.10              110 m překážek       Jři
18.20              110 m překážek       M
18.35              100 m                        Ž
18.45              100 m                        M
19.00              400 m                        Ž
19.10              400 m                        M
19.25              1500 m                      Ž                    Kladivo M+Jři
19.35              1500 m                      M
19.45              200 m                        Ž
19.55              200 m                        M

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Odměny
Závodníci, kteří se umístí v memoriálových soutěžích na 1. - 3. místě a splní stanovený limit, obdrží níže uvedené finanční odměny.
Při nesplnění stanoveného limitu bude vypsaná finanční odměna vyplacena pouze
v poloviční výši.
Pořadatel dále vypisuje pro vítěze memoriálových soutěží finanční odměnu 1000 Kč
za překonání rekordu závodů.

Finanční odměny, stanovené limity a rekordy závodů

Soutěž

Muži

1. místo

2. místo

3. místo

Limit

Rekord

200 m

1500 Kč

1000 Kč

500 Kč

21.82

20.94

400 m

1500 Kč

1000 Kč

500 Kč

48.49

46.16

800 m

1500 Kč

1000 Kč

500 Kč

1:52.73

1:47.5

1500 m

5000 Kč

3000 Kč

2000 Kč

3:52.14

3:39.6

400 m překážek

3000 Kč

2000 Kč

1000 Kč

53.78

50.2

Koule

1500 Kč

1000 Kč

500 Kč

17.13

20.42

Finanční odměny budou vypláceny od 18.30 do 20.30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.
Informace
ASK Slavia Praha, tel. 267312907, e-mail: askslavia@volny.cz, internet: http://www.askslavia.com, příp. Ing. Josef Šrámek, tel. 775244148, e-mail: sportvia@volny.cz.
Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.
Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Praze.
Josef Šrámek
předseda ASK Slavia Praha a ředitel závodů