archiv soutěží

Finále B MPD staršího žactva

Kdy: 10. září 2015 - Čtvrtek
Začátek: 16:30
Místo konání:Atletický stadion Centra sportu MV, Praha - Stromovka
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha
Ředitel závodů:Miroslav Zahořák
Zápisné:Se hradí za schválený start závodníka mimo bodování, který není uveden na schválené soupisce družstva MPD, startovné ve výši 50 Kč v soutěžích MPD žactva.

Doplňující informace:

Technický ředitel              -     Jindřich Linhart
Závodní kancelář              -     Michal Krejčí
Řídící pracovník soutěže  -    Čeněk Klavrza,    klavrza@seznam.cz,         606 812 666
-          Jitka Majetičová,  majeticova@seznam.cz,              601 210 834

Zúčastněná společná družstva chlapců a dívek
SK Kotlářka, ŠAK Novoborská, ASK Slavia „B“, SK Aktis, AŠK Mazurská, PSK Olymp Praha,                ŠSK Újezd nad Lesy, SK ZŠ Jeseniova „B“, Atletik Rudná, Atletika Hostivař, SK Aritma 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.
Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

Povinnosti družstev před utkáním
Pro soutěž MPD staršího žactva finále B je vedoucí družstva povinen do 9.září 2015 do 22 hodiny podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Dopisování závodníků do startovní listiny u individuálních disciplín v den konání závodů je zakázáno.
Start mimo bodování
Přihláška k soutěži tzv. mimo bodování se podává 45 minut před zahájením utkání formou prezentační kartičky formátu A6 s vyplněním: jména, příjmení, ročníku, klubové příslušnosti a výkonu a to výhradně řídícímu pracovníku soutěže.
Závodníci, kteří startují mimo bodování, z důvodů:
-      závodník (ce) je nad povolený počet startujících za družstvo v daném kole
-      závodník (ce) nebyl vedoucím družstva ke kolu řádně přihlášen
-      závodník (ce) není registrován (uveden v registru ČAS) a nemůže být řádně přihlášen
Závodníci (ce), kteří startují mimo bodování v soutěži, mají právo tří pokusů v soutěžích v poli, nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah.

Závodní kancelář
Bude umístěna v prostoru cíle. V případě nepříznivého počasí v atletické hale - zadní vchod.
Šatny - převlékárny
Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Zdravotní zajištění
V prostoru cíle.

Občerstvení
Není zajištěno.

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince
- běhy se budou měřit elektrickou časomírou
- vážení náčiní v závodní kanceláři - zadní vchod do atletické haly
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny
- v případě nepříznivého počasí budou technické disciplíny přesunuty do atletické haly

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 II. ČÁST

Časový pořad
16.30 100 m př.        D                     výška D          dálka H           koule H           disk  D
16.45 100 m př.        H
17.00 60 m                D
17.15 60 m                H
17.30 300 m              D                                                                    koule D           disk H
17.40 300 m              H                     výška H          dálka D
18.15 1500 m         D
18.25 1500 m           H
18.35 4 x 60 m          D
18.40 4 x 60 m         H

Atletický oddíl PSK Olymp Praha přeje všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.