archiv soutěží

Přebor Prahy ve vícebojích

Začátek: 10 Října 2015 09:00
Konec: 11 Října 2015 18:15
Místo konání:Praha 6 – Juliska
Pořadatel:Z pověření Pražského atletického svazu zabezpečují atletické kluby SK Kotlářka a SK ZŠ Jeseniova
Disciplíny:Muži, Junioři, dorostenci – DESETIBOJ; Starší žáci – DEVÍTIBOJ
Ženy, juniorky – SEDMIBOJ; orostenky, starší žákyně – SEDMIBOJ
Činovníci:Hlavní rozhodčí: Jiří Kryštof st.
Technický delegát: Jaroslava Weberová
Přihlášky:Podávají kluby nejpozději do 8. 10. 2015 do 22.00 hodin.
Ředitel závodů:Jitka Fialová
Zápisné:100,- Kč za start v pětiboji;
150,- Kč za start v sedmiboji;
200,- Kč za start v devítiboji a desetiboji; závodníci mimopražských oddílů hradí 150,- Kč za start v pětiboji, 300,- Kč za start v sedmiboji, devítiboji a desetiboji

Doplňující informace:

 

Přihlášky a prezentace:
Podávají kluby nejpozději do 8. 10. 2015 do 22.00 hodin. V den zahájení víceboje vyplní závodník v závodní kanceláři svoji závodní kartu, ve které uvede své nejlepší dosažené výkony v jednotlivých disciplínách. Na základě vyplněné karty je odprezentován a nasazován technickým delegátem do jednotlivých disciplín.

Startovné:

Startovné hradí přihlášení účastníci v hotovosti pověřenému pořadateli soutěže. Startovné je nutné uhradit v závodní kanceláři nejpozději 45 minut před začátkem soutěže. Při nenastoupení závodníka k soutěži se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele. Startovné za řádně přihlášené závodníky je třeba uhradit, i když se soutěží nemohou zúčastnit.

-       100,- Kč za start v pětiboji
-       150,- Kč za start v sedmiboji
-       200,- Kč za start v devítiboji a desetiboji
-     závodníci mimopražských oddílů hradí 150,- Kč za start v pětiboji, 300,- Kč za start v sedmiboji, devítiboji a desetiboji.

Technická ustanovení:
Závodník musí nastoupit k pokusu (startu) v každé disciplině. Pokud tak neučiní, nemůže již ve víceboji pokračovat.

Zvyšování ve vertikálních skocích:
zvyšování dle pravidel atletiky, výška po 3 cm, tyč po 10 cm, při vysokém počtu přihlášených může technický delegát rozhodnout o vynechání některých nižších výšek

Základní výšky:

tyč – muži a junioři: 200
tyč – dorostenci: 180
tyč – žáci: 180
výška – muži a junioři: 140
výška – dorostenci: 130
výška – žáci: 120
výška – ženy, juniorky, dorostenky: 120
výška žákyně: 115

Časový pořad  víceboje  sobota

Pevně jsou stanoveny začátky vícebojů.

Dále bude upravován podle počtu závodníků v jednotlivých kategoriích.

 

muži

dorostenci

žáci

ženy

dorostenky

žákyně *

 

junioři

juniorky

9,00

 

 

 

 

 

100 m př.

9,30

 

 

 

 

100 m př.

výška

10,00

 

 

 

100 m př.

 

 

10,15

 

 

100 m př.

 

výška

 

10,45

 

100 m

 

 

 

koule

11,00

 

 

disk

výška

 

 

11,30

100 m

dálka

 

 

koule

 

12,00

 

 

 

 

 

 

12,30

dálka

 

tyč

koule

 

 

13,30

 

koule

 

 

 

 

14,00

 

 

 

 

150 m

14,30

koule

 

 

200 m

15,00

 

výška

 

200 m

 

 

15,30

 

 

oštěp

 

 

 

16,30

výška

 

 

 

 

 

17,00

 

400 m

 

 

 

 

17,30

 

 

 

 

 

 

18,15

400 m

 

 

 

 

 

Časový pořad  víceboje neděle

 

muži

ženy

 

junioři

dorostenci

žáci

juniorky

dorostenky

žákyně *

 

9,30

 

110 m př

 

 

 

 

10,00

 

 

 

 

dálka

10,15

 

disk

 

 

 

 

10,30

110 m př.

 

 

 

 

 

11,15

 

 

60 m

 

dálka

 

11,30

disk

 

 

 

 

12,00

 

tyč

dálka

 

 

oštěp

12,15

 

 

 

 

 

 

12,30

 

 

 

dálka

 

 

13,00

 

 

 

 

oštěp

 

13,30

tyč

 

 

 

 

 

14,00

 

 

koule

oštěp

 

 

14,30

 

 

 

800 m

15,00

 

oštěp

 

 

 

15,30

 

 

 

800 m

 

16,00

oštěp (1)

 

výška

 

 

 

16,30

 

 

800 m

 

 

17,00

oštěp (2)

1500 m

 

 

 

 

18,00

 

 

1000 m

 

 

18,15

1500 m

 

 

 

 

 

* při velkém počtu přihlášených budou vybrané discipliny probíhat na stadionu SK Kotlářky