archiv soutěží

Dukla mítink

Kdy: 14. červen 2010 - Pondělí
Začátek: 18:15
Místo konání:Stadion Dukly v Praze 6 Na Julisce
Pořadatel:M.J.O. s.r.o. ve spolupráci s ASC DUKLA

Doplňující informace:

1.         Pořadatel
M.J.O.  s.r.o. ve spolupráci s ASC DUKLA.

2.         Místo a datum
Stadion Dukly v Praze 6 Na Julisce, pondělí 14.6.2010.

3.         Vedoucí činovníci
Předseda org. výboru a ředitel MJO:            Ing. Miroslav Ševčík
Ředitel Dukla mítinku:                                  Mgr. Radomil Skoumal
Technický ředitel:                                          Mgr. Josef Jičínský
Sekretář:                                                        Rudolf Černý
Hlavní rozhodčí:                                            Dr. Ladislav Kňákal

4.         Závodní kancelář
bude otevřena v pondělí 14.6.2010 od 12,30 hod. do začátku závodů.

5.         Disciplíny
Muži

100 m, 400 m, 800 m, 400 m přek., dálka
Ženy
100 m, 400 m, 100 m přek.
Junioři
110 m přek.

6.         Přihlášky
podávají kluby
na webové stránce ČAS www.atletika.cz , odkaz „kalendář“ do pondělí 7.6.2010, 12.00 hod. !!!
Pouze u atletů neregistrovaných v ČAS (zahraniční) využijte k přihlášce emailovou adresu atletikadukla@seznam.cz.
U přihlášky je do rubriky „poznámka“ vhodné uvést telefonické spojení (nejlépe přímo číslo závodníka na mobil).
Přihlášky se týkají většinou předprogramu. V hlavním programu budou startovat převážně pozvaní závodníci. Při neobsazení disciplín v hlavním programu pozvanými závodníky může být startovní listina doplněna. Závody na 100m M a v oštěpu M se uskuteční v hlavním programu jako národní, přihlášky rovněž podávejte přes stránky ČAS nebo zasílejte emailem.

Přijaty budou do Dukla mítinku (+ MJO) následující počty startujících:
Muži

100 m               16 + doplnění MJO
400 m               8
800 m               20
400 m přek.      14 + doplnění MJO
dálka               10 + doplnění MJO
oštěp               8

Ženy
100 m               8
400 m               8
100 m přek.       8

Junioři
110 m přek       8

7.         Seznam přihlášených závodníků bude 13.6. zveřejněn na stránkách www.duklaprahaatletika.cz a na www.atletika.cz s poznámkou M - start v hlavním programu MJO, D – Dukla mítink, V – vyřazen.
Pro definitivní podobu startovních listin podle dojezdů zahraničních účastníků bude možno využít na konci rozpisu uvedené telefonické spojení.

8.         Šatny
S omezenou kapacitou v budově lázní v areálu Julisky, muži v přízemí, ženy v 1. poschodí

9.         Startovní čísla
Vydávají se od 13,00 do 16,00 hod. ve svolavatelně  na stadionu.

10.       Svolavatelna, vstup na stadion
Je umístěna ve stanu na ochozu nad startem na 100 m. Začátek prezentace u běžeckých disciplín je 30 min. a konec 15 min. před startem. U technických disciplín je začátek prezentace 30 min. a konec 20 min. před startem. Závodníci budou k jednotlivým disciplínám odvedeni ze svolavatelny společně. Bez prezentace nebudou závodníci připuštěni ke startu.

11.       Rozcvičování
Rozcvičování je povoleno pouze na rozcvičovacím stadionu (umělý trávník + 100 m rovinka se stejným povrchem jako na hlavním stadionu).

12.       Vážení náčiní
Nejpozději 60 min. před zahájením vlastní disciplíny v zadním vchodu do budovy lázní.

Bližší informace:        startovní listina na tel. 973 203 812 nebo mobil 723 260 531 (Rudolf Černý)
technické uspořádání 973 203 862 nebo mobil 732 199 169 (Josef Jičínský)