archiv soutěží

Mikulášská hala žactva, 10. ročník

Kdy: 5. prosinec 2015 - Sobota
Začátek: 11:00
Činovníci:Technický ředitel: Jindřich Linhart
Kamera: Jiří Janoušek
Závodní kancelář: Martin Smetana
Místo konání:Atletická hala Otakara Jandery - areál Centra sportu MV, Praha - Stromovka
Pořadatel:atletický oddíl PSK Olymp Praha
Přihlášky:Přihlášky nejpozději 40min před zahájením disciplíny na vyplněném lístečku, který bude k dispozici pod schody u vstupu na tzv. VIP. Tento čitelně vyplněný lístek se odevzdává se startovným v okně závodní kanceláře v přední části haly
Ředitel závodů:Miroslav Zahořák
Zápisné:70,- Kč za disciplínu

Doplňující informace:

Důležité upozornění
V disciplínách ml. žactva budou připuštěny ke startu roč. 2002-2003
V disciplínách st. žactva budou připuštěny roč. 2000-2001
V disciplínách: 60m, 150m, 300m a 1500m startuje bez rozdílu ml. a st. žactvo
Převlékárny
Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci
Zdravotní zabezpečení
Zajištěno přímo na ploše haly za vrhačským sektorem
Občerstvení
Zajištěno v prostoru haly v prostoru tzv.VIP

Časový pořad
11,00 60m př. žky ml.                                  dálka žky st.                           koule žci st. (4kg)
11,10 60m př. žci ml.
11,20 60m př. žky st.
11,35 60m př. žci st.
11,40   1. VYHLAŠOVACÍ  BLOK  60m př. žky ml., žci ml., žky st., žci st.
11,50 60m žákyně
12,50 60m žáci                                            dálka žci st.                            koule žky st. (3kg)
13,45   2. VYHLAŠOVACÍ BLOK   60m žky, žci, dálka žky st., koule žci st.
13,50 600m žky ml.                                                                                    výška žky  (130cm)
14,05 1000m žci ml.
14,15   3. VYHLAŠOVACÍ BLOK   600m žky ml., 1000m žci ml., dálka žci st., koule žky st.
14,20 800m žci st.
14,35 800m žky.st.
14,45   4. VYHLAŠOVACÍ BLOK   800m žci st., 800m žky st., výška žky
14,50 150m žákyně výška žci  (140cm)
15,50 150m žáci
16,45   5. VYHLAŠOVACÍ BLOK   150m žky, žci, výška žci
16,50 1500m žky
17,00 1500m žci
17,05   6. VYHLAŠOVACÍ BLOK   1500m žky, žci
17,10 300m žákyně
18,10 300m žáci
18,40   7. VYHLAŠOVACÍ BLOK   300m žky, žci
Vyhlášení vítězů: závodníci na 1. místě získají pohár a medaili, závodníci na 2. a 3. místě medaili.
Upozornění : časový pořad je pouze orientační a může být upraven během závodu, vzhledem k počtu
přihlášených závodníků