archiv soutěží

Semifinále mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek v Čechách, skupina A

Kdy: 25. září 2010 - Sobota
Začátek: 10:30
Místo konání:Praha, atletický stadion SK Slavia ve Vršovicích
Pořadatel:ASK SLAVIA PRAHA A USK PRAHA

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci
Ředitel závodů    Mgr. Petr Habásko
Technický ředitel    Štěpán Pobuda
Hlavní rozhodčí    Mgr. Helena Fanturová
Řídící pracovník - junioři  Jaroslav Kubica
- juniorky  Milan Urban

Zúčastněná družstva
Junioři
Právo účasti mají první 3 družstva z krajských soutěží Prahy, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje.
Juniorky
Právo účasti mají první 3 družstva z krajských soutěží Prahy, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje.

Přihlášky
Předběžné přihlášky obsahující seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář“, a to do pátku 24. září 2010 do 24.00 hodin.

Definitivní přihlášky se podávají :
– závodní kanceláři při zahájení technické porady formou opraveného výtisku předběžné přihlášky,
– řídícímu pracovníkovi formou tiskopisu „Přehled startujících“, který musí být vyplněn shodně s přihláškou odevzdanou závodní kanceláři.
Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky) vydaných Nakladatelstvím Olympia, a. s.

Technická porada
Uskuteční se v restauraci na atletickém stadionu, a to od 09.15 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Závodní kancelář
Bude umístěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny
Budou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro juniory šatny č. 33, 34 a 35 a pro juniorky šatny č. 5 a 7.

Technická ustanovení
-  Atletický stadion má 400 m dlouhou tartanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, tartanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.
-  Disk a kladivo proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.
-  Vážení náčiní bude prováděno v tribuně atletického stadionu (v úrovni startu běhu na 100 m).
-  Rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion.
-  Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením disciplíny, rozhodčím a funkcionářům závodů.
-  Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením disciplíny.
-  Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m, 3000 m př. a na posledním úseku štafety na 4x400 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Časový pořad
10.30                        Dálka D     Tyč D         Oštěp D      Kladivo H
10.45  100 m  D R
11.00  100 m  H R
11.15  800 m  D F
11.30  800 m  H F       Výška D
11.45  100 m př. D F
12.00  110 m př. H F  Dálka H                        Oštěp H      Kladivo D
12.15  100 m  D F
12.30  100 m  H F
12.45  400 m  D F
13.00  400 m  H F
13.15  3000 m př. D F Výška H   Tyč H
13.30  3000 m D F                      Trojskok D  Koule H       Disk D
13.45  3000 m př. H F
14.00  3000 m H F
14.15  400 m př. D F
14.30  400 m př. H F
14.45  200 m  D F
15.00  200 m  H F                       Trojskok H  Koule D       Disk H
15.15  1500 m D F
15.30  1500 m H F
15.45  4x100 m D F
16.00  4x100 m H F
16.15  4x400 m D F
16.30  4x400 m H F

Upozornění
Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.
Pro autobusy doporučujeme využít parkoviště v ulici Pod Altánem (mezi atletickým stadionem a železniční tratí).

Jménem ASK Slavia Praha a USK Praha přejeme všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.