archiv soutěží

Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostu, staršího a mladšího žactva ve vícebojích

Začátek: 9 Října 2010 09:00
Konec: 10 Října 2010 18:00
Místo konání:Juliska
Pořadatel:Z pověření Pražského atletického svazu zabezpečuje atletický klub TJ DUKLA Praha a SK ZŠ Jeseniova

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci:   
Ředitel závodů: Josef Jičínský
Hlavní rozhodčí: Karel Mácha
Techničtí delegáti: Milan Urban a Čeněk Klavrza

Přihlášky a prezentace:  
Podávají kluby prostřednictvím webových stránek ČAS nejpozději do 7.10.2010 do 24.00 hodin.
V den zahájení víceboje vyplní závodník v závodní kanceláři svoji závodní kartu, ve které uvede své nejlepší dosažené výkony v jednotlivých disciplínách. Na základě vyplněné karty je odprezentován a nasazován technickým delegátem do jednotlivých disciplín.

Rozsah disciplín:  
Muži, junioři dorostenci - desetiboj
Starší žáci - devíboj
Ženy, juniorky, dorostenky a starší žákyně -   sedmiboj
Mladší žactvo - pětiboj   

Startovné:                        
Pětiboj 100 Kč, sedmiboj 150 Kč, devítiboj a desetiboj
200 Kč, mimopražští závodníci 300 Kč
Platby startovného a prezentace se uskuteční vždy
1 hodinu před začátkem první disciplíny víceboje.

Časové programy:         
Předběžný časový pořad je ke stažení zde.

Technické opatření:    
Závodník musí nastoupit k pokusu (startu) v každé disciplině.
Pokud tak neučiní, nemůže již ve víceboji pokračovat.   
V pětiboji mladšího žactva ve vrhu koulí má náčiní hmotnost 3 kg.

Zvyšování ve vertikálních skocích
tyč – muži a junioři: 200 – 225 – 245 – 265 – 280 – 295 – 310 a dále po 10cm
tyč – dorostenci: 200 – 220 – 240 – 260 – 275 – 290 a dále po 10cm
tyč –  žáci: 180 – 200 – 215 – 230 a dále po 10cm
výška – muži a junioři: 130 – 140 – 146 – 152 – 158 – 162 – 166 – 170 a dále po 3cm
výška – dorostenci: 130 – 138 – 145 – 151 – 156 – 160 – 164 a dále po 3cm
výška – žáci: 120 – 130 – 137 – 143 – 148 – 152 a dále po 3 cm
výška – ženy, juniorky, dorostenky i žákyně: 115 – 120 – 125 – 130 – 135  – 140 dále po 3 cm