archiv soutěží

ŽIŽKOVSKÝ KOLÍK (štafety)

Kdy: 12. říjen 2010 - Úterý
Začátek: 09:00
Startují:6členná družstva (3 chlapci + 3 dívky). V každé kategorii může za školu startovat jen jedno družstvo.
Pořadatel:Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3
Disciplíny:Štafetový běh na 6x1 kolo (270 metrů)
Místo konání:Atletický areál ZŠ Jeseniova, Praha 3

Doplňující informace:

Hodnocení:
Všechna družstva získají drobné ceny, první tři družstva v každé kategorii získávají medaile, diplom a věcné ceny.

Přihlášky:
do 11.10. 2010 na sport@zsjeseniova.cz, fax : 222 720 497

Poznámky:
Všichni soutěžící musí mít vhodné sportovní oblečení a obuv.
Za odložené cenné věci pořadatel neručí!

Informace: Mgr Michal Halbich, mobilní tel. 605 46 46 02