archiv soutěží

Listopadové běhání, 3. ročník

Kdy: 6. listopad 2010 - Sobota
Začátek: 10:00
Pořadatel:Sportovní Jižní Město o.p.s. a MČ Praha 11
Zápisné:Startovné: broučci a závodníci nad 70 let: zdarma; žactvo 20 Kč; dorost, juniorské a dospělé kategorie: 35,- Kč
Místo konání:Přespolní běh v Kunrati ckém lese, start je 50 m od areálu Hrabákova-Pošepného. V areálu jsou zajištěné šatny, sprchy a občerstvení.
Disciplíny:50 až 5700 metrů, podle věkové kategorie
Startují:od 4 let až po seniory

Doplňující informace:

pod záštitou starosty MČ Praha 11 Mgr. Dalibora Mlejnského

Aktuální informace naleznete na www.sportovnijiznimesto.cz.      
Spojení od metra Chodov 10-12 minut chůze, od metra Roztyly 15-20 minut.
Přihlášky na místě od 8:30 hodin nejpozději 45 minut před startem kategorie.

Trať je rovinatá, vede v první půlce po asfaltovém povrchu následně přechází na klasickou lesní
cestu s velmi dobrým podkladem. Vše vede na řádně vyznačených cestách.

Časový pořad

kategorie     délka trati   start v      ročník         
dorostenky             3800 m    10:00        1993-94
juniorky     3800 m    10:00        1991-92
ženy A (do 34 let)   3800 m    10:00        1976-90
ženy B (35 - 44 let)  3800 m    10:00        1966-75
ženy C (nad 45 let)  3800 m    10:00        1965 a starší
dorostenci    3800 m    10:00        1993-94
junioři        5700 m    10:00        1991-92
muži A (do 34 let)  5700 m    10:00        1976-90
muži B (35 - 44let)  5700 m    10:00        1966-75
muži C (45 - 54 let)  5700 m    10:00        1956-65
muži D (55 - 64 let)  5700 m    10:00        1946-55
muži E (nad 65 let)  3800 m    10:00        1945 a starší
žáci starší     1900 m    10:00        1995-96
žákyně starší          1900 m    10:00        1995-96
První blok vyhlášení výsledků - hned po doběhu broučků
žáci mladší              1300 m    10:30        1997-98-99
žákyně mladší        1300 m    10:30        1997-98-99
hoši              650 m    10:40        2000-01-02
dívky            650 m    10:40        2000-01-02
broučci          50 m     10:50        2003 a mladší

Vyhlášení výsledků a tombola vše do 10 minut po doběhu kategorie

Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), mládež  do  18  let  na odpovědnost  rodičů  nebo  zákonných  zástupců.  Pořadatelé  doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce. Pořadatel startující nepojišťuje. Malé děti  startují na zodpovědnost a za dozoru rodičů nebo zákonných zástupců. Za odložené věci pořadatel neručí.