archiv soutěží

CHANCE DECATHLON TEAM MEETING

Začátek: 15 Ledna 2011 11:00
Konec: 16 Ledna 2011 16:30
Pořadatel:PSK Olymp Praha, oddíl atletiky
Místo konání:Areál Centra sportu, Praha 7 – Stromovka, hala Otakara Jandery
Disciplíny:sedmiboj, pětiboj
Startují:dorostenky, juniorky, ženy; dorostenci, junioři, muži

Doplňující informace:

Halový vícebojařský mítink
Nominační závod na mezistátní halové víceutkání ve vícebojích

Vedoucí činovníci:
Ředitel závodů: PaedDr. Ladislav Kárský
Hlavní rozhodčí: RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel: Jindřich Linhart

Přihlášky:
Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od neděle 9. do úterý 11. ledna 2011, uzávěrka přihlášek je v úterý 11. ledna  2011 ve 24,00 hod. (včetně vložených závodů)

Rozsah disciplín:
Mužské kategorie – sedmiboj muži, junioři, dorostenci, vložené závody 60 m  a 800 m
Ženské kategorie – pětiboj ženy, juniorky, dorostenky, vložené závody 60 m a 800 m

Výběr:
Bude vyvěšen na výše uvedené webové adrese ve středu 12. ledna do 12,00 hodin (včetně vložených závodů)

Startují:
Závodníci a závodnice vybrané do závodu – v mužských kategoriích bez rozdílu kategorie 24, v ženských kategoriích bez rozdílu kategorie 16. Vybraní závodníci ve výše uvedeném počtu ve vložených závodech

Prezentace:
Bude probíhat v hale Otakara Jandery v sobotu 15. 1. od 9,00 hod. pro mužské kategorie, v neděli 16. 1. od 8,00 hod. pro ženské kategorie pro víceboje, pro vložené závody nejpozději 1 hod před startem

Finanční odměny:
Mužské kategorie
- muži    1. místo 700,- Kč 2. místo 500,- Kč 3. místo 300,- Kč
junioři 1. místo 500,- Kč 2. místo  300,- Kč 3. místo 200,- Kč
dorostenci na 1. – 3. místě obdrží věcné ceny
Ženské kategorie
-   ženy     1. místo 700,- Kč 2. místo  500,- Kč 3. místo  300,- Kč
juniorky  1. místo  500,- Kč 2. místo  300,- Kč 3. místo  200,-Kč
dorostenky na 1. – 3. místě obdrží věcné ceny

Startovné:
Vybraní závodníci a závodnice ve vícebojích platí startovné:
dorostenky, juniorky, ženy : 200,- Kč
dorostenci, junioři, muži : 300,- Kč
Vybraní závodníci a závodnice do vložených závodů platí 80,- Kč za start

ČASOVÝ POŘAD

sobota 15. ledna
dorostenci, junioři         muži    dorostenky, juniorky            ženy
11,00   60 m
11,35   dálka
11,45                                    60 m
12,00   60 m  vložený závod mužů
12,20   60 m  vložený závod žen
12,30                                    dálka
12,45   koule
14,00                                    koule
14,30   výška
15,50                                    výška

neděle 16. ledna
10,00    60 m př.
10,15                                   60 m př.
10,30                                                        60 m př.              
10,40                                                                                60 m př.
11,30    tyč                           tyč                 výška               výška
13,30                                                         koule
14,00                                                                                 koule
14,30                                                         dálka
15,00   800 m  vložený závod mužů
15,15                                                                                 dálka
15,20   1000 m
15,30                                                        800 m
15,45   800 m  vložený závod žen
16,00                                   1000 m
16,15                                                                                800 m