archiv soutěží

HALOVÝ PŘEBOR PRAHY STARŠÍHO ŽACTVA

Začátek: 2 Března 2011 16:00
Konec: 03 Března 2011 19:30
Místo konání:Praha Strahov - přetlaková hala
Disciplíny:60m, 150m, 800m, 1500m, 60m překážek, výška, dálka, tyč, koule, 3x300m
Pořadatel:z pověření PAS pořádá AC Praha 1890 a SK ZŠ Jeseniova
Ředitel závodů:František Zouhar
Zápisné:30 Kč za každý přihlášený start, včetně štafet (u mimopražských závodníků 100 Kč)

Doplňující informace:

Přihlášky se přijímají:

od 25. 2. - 28. 2. 2011 do 24 hodin na www.atletika.cz

v přeboru Prahy není povolen start ml. žactva, vyjma maximálně jednoho člena štafety.

K závodům bude přijato maximálně 24 závodníků (závodnic) v běžeckých soutěžích a maximálně 16 závodníků (závodnic) v technických disciplínách. O startu závodníka (závodnice) rozhodne na základě dosažených a nahlášených výkonů technický delegát přeboru a tuto skutečnost oznámí prostřednictvím webových stránek PAS a ČAS nejpozději dne 1. 3. 2011 do 15:00 hodin.

Omezení startů: v kategorii žactva je možné startovat v nejvýše ve třech disciplinách

Vedoucí činovníci:
ředitel závodů – František Zouhar
hlavní rozhodčí – Zdeněk Simon
technický delegát – Milan Gála ml.

 

Časový pořad:

Středa 2. 3. 2011
16:00                                                              tyč žákyně (základní výška1.90m)
16:30    60 m                žákyně-R
16:45    60 m                žáci-R                           koule žáci
17:00    60 m př.           žákyně-R
17:15    60 m př.           žáci-R
17:30    60 m                žákyně-FAB                  tyč žáci (základní výška 2.10m)
17:40    60 m                žáci-FAB
17:50    I. vyhlášení vítězů (tyč žky, koule žci, 60m obě kategorie)

17:55    60 m př.           žákyně-FAB
18:05    60 m př.           žáci-FAB                       koule žákyně
18:10    3000 m žáci
18:30    150 m               žákyně-R
19:00    II. vyhlášení vítězů (60m př. obě kategorie, tyč žci, koule žky, 3000m)

19:10    150 m               žáci-R

Čtvrtek 3. 3. 2011
16:00                                                              výška   žáci (základní výška1.35m)
16:10    150 m               žákyně-FABC
16:25    150 m               žáci-FABC                     dálka    žákyně
16:45    800 m               žákyně
17:00    800 m               žáci
17:15    I. vyhlašování vítězů (150m, 800m obou kategorií, výška žci)

17:25    300 m   žákyně                                     výška žákyně (základní výška1.25m)
17:50    300 m               žáci                              dálka žáci
18:10    1500 m žákyně
18:20    1500 m žáci
18:30    II. vyhlašování vítězů (300m, 1500m obou kategorií, dálka žky, výška žky)

18:35    3x300 m           žákyně F
18:45    3x300 m           žáci F
18:55    III. vyhlašování vítězů (dálka žci, štafety obou kategorií)

Pražská termínová listina.