archiv soutěží

Březnový běh Krčským lesem, 3. ročník

Kdy: 9. duben 2011 - Sobota
Začátek: 10:00
Pořadatel:Sportovní Jižní Město o.p.s. a MČ Praha 11
Zápisné:broučci a závodníci nad 70 let zdarma; žactvo 20 Kč; dorost, juniorské a dospělé kategorie 40 Kč
Místo konání:Kunratický les, start je 50 m od areálu Hrabákova-Pošepného. V areálu jsou zajištěné šatny, sprchy a občerstvení.
Disciplíny:Přespolní běh
Startují:Od 4 let až po seniory.

Doplňující informace:

Aktuální informace naleznete na www.sportovnijiznimesto.cz.
Spojení od metra Chodov 10-12 minut chůze, od metra Roztyly 15-20 minut.
Přihlášky na místě od 8:30 hodin nejpozději 45 minut před startem kategorie.
Trať je rovinatá, vede v první půlce po asfaltovém povrchu následně přechází na klasickou lesní  cestu s velmi dobrým podkladem. Vše vede na řádně vyznačených cestách.

Časový pořad
kategorie     délka trati  start v      ročník
dorostenky             3800 m    10:00        1994-95
juniorky      3800 m    10:00        1992-93
ženy A (do 34 let)   3800 m    10:00        1977-91
ženy B (35 - 44 let)  3800 m    10:00        1967-76
ženy C (nad 45 let)  3800 m    10:00        1966 a starší
dorostenci    3800 m    10:00        1994-95
junioři        5700 m    10:00        1992-93
muži A (do 34 let)   5700 m    10:00        1977-91
muži B (35 - 44let)  5700 m    10:00        1967-76
muži C (45 - 54 let)  5700 m    10:00        1957-66
muži D (55 - 64 let)  5700 m    10:00        1947-56  
muži E (nad 65 let)  3800 m    10:00        1946 a starší          
žáci starší     1900 m    10:00        1996-97      
žákyně starší           1900 m    10:00        1996-97      
První blok vyhlášení výsledků - hned po doběhu broučků              
žáci mladší              1300 m    10:30        1998-99      
žákyně mladší         1300 m    10:30        1998-99       
hoši              650 m    10:40        00-01-02-03               
dívky            650 m    10:40        00-01-02-03           
broučci           50 m     10:50        2004 a mladší            
Vyhlášení výsledků a tombola vše do 10 minut po doběhu kategorie.

Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), mládež  do  18  let  na  odpovědnost  rodičů  nebo  zákonných  zástupců.  Pořadatelé  doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce. Pořadatel startující nepojišťuje. Malé děti startují na zodpovědnost a za dozoru rodičů nebo zákonných zástupců. Za odložené
věci pořadatel neručí.