archiv soutěží

10. ROČNÍK ADIDAS PRAŽSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE 2011 - 3. kolo

Kdy: 6. duben 2011 - Středa
Začátek: 16:00
Startují:mladší a starší žactvo, dorost
Zápisné:Bude se vybírat při přihlašování a bude činit 20,- Kč za každý start.
Ředitel závodů:Mgr. Miloslav Cymbál
Místo konání:Obora Hvězda
Pořadatel:USK Praha
Disciplíny:závodí se v běhu mimo dráhu na vzdálenost cca 1 500 – 3 000 m (dle kategorií)

Doplňující informace:

Pořadatelé jednotlivých kol:
1. kolo  TJ Dukla Praha (ředitel závodu: Mgr. Josef Jičínský; kontakt: 732 199 169; jjicinsky@seznam.cz)
2. kolo  SK ZŠ Jeseniova (ředitel závodu: Mgr. Michal Halbich; kontakt: 605 464 602; sport@zsjeseniova.cz)
3. kolo  USK Praha (ředitel závodu: Mgr. Miloslav Cymbál; kontakt: 607 678 847; atl.cymbal@quick.cz)
4. kolo  SK Aktis Praha (ředitel závodu: Mgr. Radek Bártl; kontakt: 603 981 455; skaktis@seznam.cz)

 

Datum a místo konání jednotlivých kol:

1. kolo - 23. 3. 2011
Divoká Šárka – okolí vodní nádrže Džbán
; sraz, prezentace všech účastníků na parkovišti před kempem Džbán.
Doprava:
Metro „A“ stanice konečná stanice Dejvická, dále tramvají č. 8, 36 do stanice Nádraží Veleslavín, dále pěšky (bude značeno) cca 10 min.
Povrch trati:
asfaltové parkové cesty.

2. kolo - 30. 3. 2011
P
ark na Vítkově Praha 3; sraz a prezentace všech účastníků v prostoru startu (bude značeno od ulice Koněvova).
Doprava:
Metro „C“ stanice Florenc, poté bus č.133, 207 do stanice Ohrada, dále pěšky (bude značeno)
Povrch trati:
převážně asfaltové parkové cesty.

3. kolo - 6. 4. 2011
Obora Hvězda
; sraz a prezentace všech účastníků v oboře Hvězda u pomníku Jana Roháče z Dubé (vstup do obory boční bránou z ulice Libocká).
Doprava:
metro „A“ stanice Hradčanská, poté tramvají č. 1 nebo 18 na konečnou stanici, dále pěšky (bude značeno) cca 10 min.
Povrch trati:
převážně hliněné a štěrkové cesty.

4. kolo - 13. 4. 2011
Centrální park Prahy 13 – Nové Butovice
;
Doprava:
Metro „B“ stanice Hůrka; dále pěšky, z metra stále rovně do parku, sraz účastníků pod tubusem metra na „Žabím mostě“, cca 5 min od metra (bude značeno).
Povrch trati:
asfaltové, štěrkové a hliněné parkové cesty.

Vzorový časový pořad pro všechna kola:
16:00                                                                                      ukončení přihlášek mladšího žactva
16:15    žákyně mladší
16:30    žáci mladší                                                       ukončení přihlášek staršího žactva
16:45                                                   vyhlášení vítězů mladšího žactva
16:55    žákyně starší
17:10    žáci starší                                                                    ukončení přihlášek dorostu
17:30                                                   vyhlášení vítězů staršího žactva
17:40    dorostenky
18:00    dorostenci
18:15                                                  vyhlášení vítězů kategorie dorostu

Organizační výbor:
předseda:                                 Mgr. Radek Bártl
místopředseda:             Mgr Marek Zikl
členové:                                   Mgr. Miloslav Cymbál, Mgr. Josef Jičínský, Mgr. Michal Halbich

Startují:
Všechny závody jsou vypsány pro žákovské a dorostenecké kategorie. tj.:          mladší žáci, žákyně:                  1998 a mladší
starší žáci, žákyně                     1996 – 1997
dorost                                      1994 - 1995

Přihlášky:
Odevzdávejte nejpozději 30 minut před zahájením jednotlivých kol v prostoru startu a cíle závodu.

Startovní čísla:
Obdrží každý závodník v den závodu po zaplacení startovného a po řádném přihlášení.

Startovné:
Bude se vybírat při přihlašování a bude činit 20,- Kč za každý start.

Všeobecná a technická ustanovení:
Poháru se mohou zúčastnit všichni závodníci (chlapci a děvčata) narození v letech 1994 a mladší (registrovaní i neregistrovaní atleti).
Pořadatel si vyhrazuje právo uspořádat závodníky na startovní pozici dle výkonnosti zúčastněných registrovaných atletů.
Závodí se podle pravidel atletiky a podle ustanovení tohoto rozpisu.
Závodníci a závodnice startují na zodpovědnost rodičů a s jejich souhlasem. Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě, a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce. Členové tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v ČSTV a ASPV jsou pro případ poškození zdraví na základě úrazu pojištěni. Pořadatel startující nepojišťuje.
Za odložené věci pořadatel neručí. Šatny nejsou k dispozici.

Výsledky:
Předběžné výsledky budou vyvěšeny v prostoru startu a cíle 30 minut po ukončení závodu a v následujících dnech budou zveřejněny na internetové adrese: http://www.skaktis.cz.

Vyhlašování a bodování výsledků:
V každém kole budou vyhlašovány první tři chlapci a děvčata, kteří obdrží diplom a věcnou cenu.
V každém kole bude bodovat prvních 15 chlapců a děvčat systémem 25, 20, 17, 14, 12, 10, … 1 bod. Získané body z jednotlivých kol se budou sčítat a nejhorší výsledek bude škrtnut (tj. počítají se tři nejlépe bodované výsledky).
V celkovém hodnocení budou vyhlašováni 3 nejlepších chlapci a děvčata. Vyhlášení nejlepších závodníků celého poháru proběhne po skončení 4. kola. Vítězové všech kategorií obdrží pohár a věcné ceny.