archiv soutěží

2. kolo MPD staršího žactva, skupina B

Kdy: 18. květen 2011 - Středa
Začátek: 17:00
Místo konání:Atletický stadion Centra sportu MV, Praha - Stromovka
Pořadatel:Z pověření soutěžní komise PAS technicky zajišťuje atletický oddíl PSK OLYMP Praha
Ředitel závodů:PaedDr. Ladislav Kárský
Startují:SK ZŠ Jeseniova Praha, USK Praha, AŠK Mazurská-Bohnice Praha, PSK Olymp Praha

Doplňující informace:

Vedoucí činovníci

Ředitel závodů                 -     PaedDr.Ladislav Kárský
Řídící pracovník soutěže  -    Jitka Majetičová   majetičová@seznam.cz, 601 210 834

Přihlášky
přihlášky obsahující seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce Českého atletického svazu (http://www.atletika.cz), v sekci "Kalendář", a to do úterý 17. května 2011 do 18.00 hodin. Na dodatečné přihlášky a změny disciplin nebude v den závodu brán zřetel.
Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě do doby určené řídícím pracovníkem.
Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 min před začátkem utkání. Dále odevzdá přehled startujících v abecedním pořadí, s uvedením disciplin, k nimž jsou přihlášeni.

Start mimo bodování
přihláška k soutěži mimo bodování se podává 45 min před zahájením utkání formou prezentační kartičkou formátu A6. Závodníci mimo bodování mají právo tří pokusů v soutěžích v poli a nemají nárok na zařazení do nejsilnějších běhů a nejvýhodnějších drah. Za start mimo bodování je třeba uhradit pořadateli startovné ve výši 50,- Kč.

Závodní kancelář
Bude umístěna v prostoru cíle.V případě nepříznivého počasí v zasedací místnosti LA ve víceúčelové hale.

Převlékárny
Budou k dispozici v letních šatnách naproti vchodu do atletické haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Technická ustanovení
- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince, polytanové sektory pro skok vysoký
- koule, oštěp a kladivo proběhne na vrhačské louce
- oddíly, které budou přihlašovat závodníky na kladivo a oštěp použijí své náčiní
- vážení náčiní bude prováděno v atletické hale - zadní vchod
- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion
- vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám
- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Časový pořad
17.00
200 m př.  D               tyč D /180/                 dálka H           koule H           kladivo D
17.15
200 m př.  H               výška D /120/
17.30
60 m          D
17.45
60 m          H                                                                                     kladivo H
18.00
800 m        D                                                             koule D
18.10
800 m        H                                      dálka D
18.20
1500 m př. H              tyč H
18.35
výška H /135/                                                 oštěp H
18.45
300 m        D
19.00
300 m        H
19.15
4 x 60 m    D
19.25
4 x 60 m    H

Jménem Atletického oddílu PSK Olymp Praha  přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.