Aktuality

3.březen 2010

Granty města Prahy - 2. pololetí 2010

 

Dne 14. 4. končí možnost podání grantů vyhlášených Magistrátem hlavního města Prahy pro nestátní neziskové organizace a ostatní subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy.

Dne 14. 4. končí možnost podání grantů vyhlášených Magistrátem hlavního města Prahy pro nestátní neziskové organizace a ostatní subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy. Týká se to dvou programů:
A) Odstranění havárií a s tím související rekonstrukce veřejně přístupných tělovýchovných zařízení (II/2);
B) Sportovní akce celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na děti a mládež konané v hl. m. Praze (V/2).
Oba programy jsou určeny pro druhé pololetí roku 2010.

Adresa, kde najdete vyhlášení programů - http://magistrat.praha.eu, kliknete si na dotace a granty, dále na sport a tělovýchova. Pod bodem 2 najdete granty pro nestátní neziskové organizace a ostatní subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy.

Je nutné mít v grantu všechny potřebné přílohy, každá drobnost znamená vyřazení. Při dostatečném prostudování tam vše najdete, včetně kontaktů na pracovníky, kteří Vám poradí. Velkou pozornost je nutno věnovat položkovému rozpočtu, kde musíte počítat s minimální 40% spoluúčastí!! Je možné podat žádosti i elektronicky, prozatím bych však důrazně doporučil klasickou cestu - podat dva originály grantů v podatelně Magistrátu a nechat si jednu kopii potvrdit (musíte tam mít číslo podání, je to nálepka!!). Doporučuji perfekní úpravu a grant doložit fotodokumentací.

Podorbnosti v tomto dokumentu ke stažení.

Milan Gála