Aktuality

2.březen 2011

Proběhla valná hromada PAS

 

V pondělí 28. února se uskutečnilo výroční setkání zástupců členů PAS.

Valná hromada se uskutečnila v prostorách salonku Mirka Huptycha u stadionu SK Slavia Praha, dostavilo se 70 % pozvaných delegátů, VH byla usnášeníschopná. Na programu byly výroční zpráva za rok 2010, čerpání rozpočtu a výsledky hospodaření za minulý a rozpočtový záměr na letošní rok. Svou zprávu přednesl revizor PASu.

zleva revizor Milan Gála, nový místopředseda Petr Šarapatka, místopředseda Ladislav Kárský, předseda Vladmír Tikal, zástupce ČAS, předseda Libor Varhaník

Valná hromada dále zvolila delegáty pro březnovou VH ČAS a schválila kooptaci člena výboru – místopředsedou PAS se stal Petr Šarapatka.

Zápis z VH PAS je ke stažení zde.
Podkladové materiály pro VH PAS - ke stažení zde