Aktuality

9.březen 2011

Meziměstské utkání PRAHA – BRNO

 
V posledních dvou letech již třetí obnovný tradiční závod meziměstského utkání mezi hlavním městem a jihomoravskou metropolí se opět uskutečnil v neděli 6. března ve výtečně připravené sportovní hale Otakara Jandery na pražském Olympu.

Z pohledu vedoucího trenéra pražské výpravy si musím pochválit efektivitu nominací přímo z medailistů pražského přeboru, které zajišťují opravdu výběr toho nejlepšího mladšího žactva z Prahy, ale hlavně minimalizují omluvy – z nominovaných 36 závodníků došlo pouze ke třem omluvám, což je ve srovnání s minulými utkáními číslo opravdu minimální.

Na druhou stranu se zejména z řad trenérů ozývala i kritika tohoto systému výběru, odůvodňovaná tím, že „když je mladý atlet v době přeborů Prahy např. na horách nebo nemocen, tak (i když by na to výkonnostně měl) je automaticky vyřazen i z dalších vrcholných závodů své kategorie“. Je pravdou, že tímto nám možná unikne několik výkonnostně špičkových jedinců a tento problém jistě připouští další diskusi, ale v atletickém světě najdeme řadu případů, kdy je výsledek nominačního závodu nadřazen tabulkové výkonnosti sportovců např. mistrovství USA nebo Ruska při nominaci na MS či OH. A abychom nechodili tak daleko, i nominační závody na LODM, které nás čekají v letošním roce, fungují stejným způsobem jako na toto MU.

Nejsem schopen v tuto chvíli zhodnotit všechny dosažené výkony závodníků družstva Prahy – ty najdete zde, ale musím naše závodníky pochválit, že leckdy v boji s větší konkurencí ze sebe dokázali dostat ještě kvalitnější výkony než v boji o přebornický titul.

Naše družstvo, i když předvedlo v průměru lepší výkony než v loňském roce, poprvé obsadilo v tomto utkání druhé místo. Nijak bych se tím netrápil a na podzim se pokusil Brnu odpovědět ještě lepšími výkony a lepším týmovým duchem – zatím tedy sláva vítězům, čest poraženým.

Do dalšího podzimního utkání navrhuji – pevně sjednotit dodržování propozic závodu, start několika biologicky akcelerovaných jedinců ve více než dvou disciplínách je jednoznačnou výhodou toho družstva, které se k tomuto kroku uchýlí a působí velmi demotivačně, jak pro mladé závodníky, tak pro řadu jejich rodičů. Stejně tak do budoucna nedoporučuji umožnit starty mimo soutěž pro starší žáky (i když chápu, že letos byl tento závod jednou z posledních možností nominovat se na MČR žactva), dítě ve 12-13 letech totiž jen těžko pochopí, že „ten velkej kluk, kterej skáče hned po mě a skáče asi o metra půl m dále, tak vlastně jako nesoutěží“ a i toto je pak samozřejmě frustrující.

S poděkováním všem závodníkům, trenérům, pořadatelům a výboru PAS za uspořádání toho závodu a zdaleka ne v poslední řadě i rodičům za investování svého volného času do atletického sportování jejich ratolestí se na další závody za družstvo Prahy těší

Petr Šarapatka