Aktuality

27.březen 2011

Valná hromada ČAS

 
Zpráva ze sobotního zasedání valné hromady Českého atletického svazu. Předsedou komise mládeže zvolen Petr Punčochář.

Valnou hromadu zahájil předseda ČAS Libor Varhaník. * Valná hromada uctila památku zesnulých pracovníků v atletice za období od posledního zasedání valné hromady ČAS. * Valná hromada ČAS schválila program zasedání. * Předseda ČAS informoval o činnosti ČAS za období od posledního zasedání valné hromady ČAS (výsledky české reprezentace, nový systém evidence a registrace ČAS a synchronizace s výsledky a statistikami,  nový projekt Atletika pro děti, příprava nového modelu extraligové soutěže apod.). Předseda ČAS také krátce vytyčil program ČAS na období 2011-2013 se třemi hlavními cíli – péče o talentovanou mládež, navýšení členské základny ČAS (dopracování systému evidence a registrace ČAS), podpora mládeže především s dalším rozvojem projektu Atletika pro děti a přípravy dalšího projektu pro věkovou skupinu 13-17 let.  Valná hromada ČAS vzala na vědomí informaci o činnosti ČAS za období od posledního zasedání valné hromady ČAS a program ČAS na období let 2011 až 2013. * VH ČAS vzala na vědomí zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady ČAS za období od posledního zasedání VH. * VH vzala na vědomí zprávu o činnosti arbitrážní rady ČAS za období od posledního zasedání VH. *  Valná hromada vzala na vědomí, že Výbor ČAS udělil panu Leflerovi, pan Opavskému a panu Tikalovi titul „čestný člen ČAS“. *  Předsedou komise mládeže ČAS byl zvolen 57 hlasy z 93 delegátů pan Petr Punčochář (AC Moravská Slavia Brno).  A. Slezák (AK Hodonín) obdržel 18 hlasů, J. Žalud (USK Praha) 13 hlasů.* Členem dozorčí rady ČAS byl zvolen 88 hlasy pan Josef Šrámek (ASK Slavia Praha). * VH ČAS schválilo organizaci voleb členů předsednictva ČAS na období let 2013-17 takto: 1. Předsednictvo ČAS bude mít ve funkčním období 11 členů. 2. P ČAS bude mít celkem 2 místopředsedy ČAS. 3. Členy P ČAS bude celkem 6 předsedů odborných komisí ČAS, a to komise ekonomické, metodické, mládeže, organizační, rozhodčích a soutěžní. * Předseda ČAS v Různém informoval o situaci v ČSTV.  V Různém poté proběhla diskuse. *

Karolína Farská
převzato z atletika.cz