Aktuality

30.červen 2011

Rozhodnutí Výboru PAS

 
Výbor PASu na svém řádném zasedání dne 28. 6. 2011 rozhodl na návrh předsedy soutěžní komise a na základě emailové komunikace s vedoucími družstev mladšího žactva o zrušení 3. kola dvojbojů, které se mělo uskutečnit dne 16. 6. 2011, bez náhrady.

Kolo bylo zrušeno z důvodu stávky odborů.

Za VPAS Jan Ruda předseda SK PAS