Aktuality

20.červen 2011

Závěrečná zpráva o průzkumu v pražských oddílech v období říjen 2010 až duben 2011

 
Výbor PAS na svém zasedání dne 13. května 2010 rozhodl provést osobní průzkum u 24 vybraných pražských oddílů s cílem podrobněji se seznámit s činností a problematikou jednotlivých pražských klubů a oddílů. Z průzkumu byly v průběhu vyřazeny čtyři oddíly (AC Ranck, PIM, SK Ultima a SRI CHINMOY).

Pro jednotnost byl zpracován rozsah otázek, které byly diskutovány při osobním jednání členem výboru se zástupci klubu (oddílu). Záměrně velká pozornost byla věnována především oblasti spolupráce a případné pomoci ze strany Pražského atletického svazu.

Průzkum proběhl u sedmnácti klubů (oddílů) a podíleli se na něm všichni členové výboru PAS. Jeden pražský oddíl, SK DVOJKA, odmítl k této problematice vést jednání.

Při rozhodování o průzkumu byla představa ho ukončit nejpozději v listopadu 2010, v reálu se ukázal průběh výrazně pomalejší. Poslední jednání se uskutečnila až v dubnu 2011.

Závěry:

1. Složení výboru a zabezpečení činnosti klubu (oddílu)
U většiny pražských oddílů pracují výbory v počtu od 3 do 7 členů. Průzkum potvrdil, že v řadě oddílů celá činnost leží na jednom člověku, který chod oddílu udržuje. Řada oddílů vykazuje specifickou činnost:

  • Liga 100 a SRI CHINMOY – běžecké soutěže převážně mimo dráhu
  • Sportovní chůze Praha – pořádání chodeckých závodů
  • TJ ČZU a VSK FTVS – oddíly sdružující studenty fakult s účastí v soutěžích družstev dospělých

2. Členská základna, počty evidovaných a registrovaných členů, zabezpečení náboru, atletické přípravky
Průzkum potvrdil, že vykazovaná čísla v evidenci roku 2010 v podstatě odpovídají. Většina oddílů potvrdila, že se snaží pravidelně na začátku školního roku uskutečnit náborové akce pro nové zájemce. Na druhé straně se potvrdilo, že neustále klesá počet lidí, kteří se takových akcí účastní. V řadě případů je třeba takovou náborovou akci dlouhodobě připravovat a osobně projednávat především s učiteli TV na jednotlivých ZŠ.

3. Předpokládaná účast v soutěžích roku 2011
Většina oddílů potvrdila, že pro soutěže družstev Prahy v roce 2011 bude přihlašovat stejný počet družstev jako v roce 2010 pouze s drobnými změnami v kategoriích.
Řada oddílů stále nepřihlašuje do soutěží MPD svá mládežnická družstva a dává přednost umožnit většině svých mládežníků hostování.

4. Výše členských příspěvků, granty hl. m. Prahy, další finanční zdroje
Potvrdilo se, že ve všech dotazovaných oddílech jsou vybírány oddílové příspěvky, ve většině případů jako celoroční. Jejich výše je velmi rozdílná a pohybuje se od 300 Kč do 4.400 Kč za kalendářní rok. V řadě případů jsou tyto příspěvky hlavním zdrojem financování činnosti.
Jen šest oddílů ze sledovaných potvrdilo, že využívá možnosti požádat o Grant magistrátu Prahy.
Překvapujícím zjištěním je skutečnost, že školní oddíly (Mazurská a Novoborská), jejichž členskou základnu tvoří především žáci těchto škol, musí hradit nájemné za využívání stadionu a tělocvičen, byť s určitou slevou.

5. Organizování soutěží
Ani tato činnost u sledovaných oddílů není vysoká. K povinnostem patří pořádání přidělených kol MPD, v řadě případů za spolupráce s většími pražskými oddíly, případně náborových soutěží. U sledovaných oddílů jsme zaznamenali:

  • SK Kotlářka – řada specifických soutěží společně s rodiči a veřejné závody ve vícebojích, Kotlářská míle
  • AC Praha 1890 – chodecký a běžecký závod Praha - Brandýs
  • Aktis Praha – Adidas Pražský běžecký pohár a Butovický zajíček

6. Trenéři a rozhodčí oddílů
Většina sledovaných oddílů trpí nedostatkem těchto pracovníků. Všichni konstatovali, že dnes je velký problém sehnat člověka, který by trénoval – i za úplatu (byť minimální). Přes pravidelné pořádání trenérských školení, které mají většinou dobrou účast, je stále veliká „úmrtnost“ takto vyškolených.
Ještě daleko horší situace je u oddílů v počtu rozhodčích, které sledované oddíly evidují jen jako jednotlivce. O tuto práci není žádný zájem ze stran členů oddílů. Potvrzuje to i skutečnost, že počet přihlášek na školení rozhodčích je minimální.

8. Spolupráce s PAS a případná pomoc
Většina oddílů potvrdila, že spolupráci s PAS vidí především v dobré přípravě přebornických soutěží jednotlivců a družstev. Uvítaly by zavedení halového přeboru Prahy pro mladší žactvo. Byla oceněna snaha PAS zabezpečit výběrovou soutěž pro mladší žactvo (Praha - Brno).
Řada oddílů by uvítala pomoc v propagaci i zabezpečení jednotného postupu pražských škol při pronajímání školních stadionů a tělocvičen.
Zabezpečení většího počtu veřejných závodů pro žactvo, především schází v halové sezóně.
Věnovat velkou pozornost webovým stránkám PAS, které by měly být hlavním informačním centrem o činnosti atletiky v Praze.

9. Různé
Zástupci dvou tradičních oddílů (Bohemians a Kovošrot) konstatovali, že jejich činnost se pohybuje na „hraně“. U obou je problémem nedostatek pracovníků a absence vlastního atletického sportoviště.
Průzkum také potvrdil, že u následujících oddílů dojde k úpravě stadionu:

  • Sparta otevře na jaře roku 2012 nový stadion v Praze 9 - Podvinný mlýn
  • Radotín zahájilli úpravu rovinky na stadionu – umělá hmota
  • ČZU - dráha v roce 2010 získala umělý povrch

Zpracováno na základě předložených zpráv o jednání ze zástupci oddílů:
AC Praha 1890         AŠK Mazurská         AC Kovošrot           SK Aktis
A. C. Sparta Praha    SK Kotlářka             TJ Liga 100            TJ Sokol Stodůlky
Sokol. Král.Vinohrady TJ Bohemians       ŠAK Novoborská      VSK FTVS Praha
Sport. chůze Praha   ŠSK Filosovská        SC Radotín              TJ ČZU
TJ Sokol Kbely

Průzkum také potvrdil, že SK Kotlářka patří rozsahem své činnosti k větším pražským oddílům, u kterých průzkum nebyl realizován (ASK Slavia Praha, SK ZŠ Jeseniova, Spartak Praha 4, USK Praha, Olymp Praha a Dukla Praha).