Aktuality

25.listopad 2011

Zásady pro konání pražských soutěží družstev a jednotlivců

 
(hlavní sezóna 2012)
 1. Neměnit strukturu pražských přebornických soutěží jednotlivců
 2. Neměnit strukturu pražských přebornických soutěží družstev, pokračovat v pořádání POHÁRU MLÁDEŽE v jarní části sezóny
 3. Neměnit výši poplatku za přihlášení do soutěže družstev (zvážit úpravu pro soutěž staršího žactva s předpokládaným zrušením hostování v základní části soutěže)
 4. Neměnit výši příspěvků za pořádání soutěží družstev.
 5. Uzavřít s pořadateli přebornických soutěží jednotlivců písemné dohody o pořádání s přesným vyčíslením finančního příspěvku
 6. Navrhované změny obecných ustanovení soutěžního řádu:
  -          zrušit předkládání přehledu startů pro soutěže družstev;
  -          pouze škrty provedou vedoucí družstev u řídících pracovníků nejpozději 30min před zahájením úvodní disciplíny závodů;
  -          jakékoli dopisování řádně nepřihlášených závodníků bude NEPŘÍPUSTNÉ!;
  -          závodníci dopsaní do soutěže v den závodu mohou v případě souhlasu Řídícího pracovníka startovat pouze mimo bodování a případně ve štafetě;
  -          pořadatel má povinnost stáhnout si v den kdy končí přihlášky k závodům aktualizaci registrovaných závodníků z webu ČAS;
  -          veškeré starty mimo bodování (neregistrovaní, nad rámec povoleného počtu závodníků) přihlašovat v den závodu u Řídícího pracovníka na tiskopisu „Přihláška k soutěži“ (modrá, oranžová kartička);
  -          u přihlášky k soutěži družstev doplnit informaci o povinnosti úhrady startovnéhoa případného pořadatelství soutěže, ke které je dané družstvo přihlášeno;
  -          veškeré přihlášky soutěží jednotlivců i družstev realizovaných přes web ČAS ukončit s časem do 22 hodiny, u jednotlivců dva dny a u soutěží družstev den před konáním soutěže;
  -          ukončení přihlášek družstev pro soutěže v roce 2012 – bude stanoveno do 29. února 2012;
  -          nově formulovat ustanovení o podmínkách případného startu mimopražských závodníků na pražském přeboru jednotlivců (zrušení úplného otevřeného mistrovství);
 7. Navrhované změny pro přebor Prahy mužů, žen, juniorů a juniorek na dráze
  - zvážit, případně upravit systém slavnostního vyhlašování výsledků
 8. Navrhované změny pro soutěž družstev mladšího žactva
  - přesunout štafetové běhy u dvojbojů na závěr časového pořadu
 9. Navrhované změny pro soutěž družstev staršího žactva
  - upravit systém soutěže pokud bude přihlášeno 8 a méně družstev, na dlouhodobou soutěž;
  -          pro základní soutěž nebude platit hostování (v této souvislosti zvážit úpravu výše startovného pro družstva s předpokládaným zrušením hostování v základní části);
  - začátek finálové soutěže bude stanoven na 16:30 hodin
 10. Navrhované změny pro soutěž družstev mužů a žen
  - zvážit v soutěži úpravu střídaní disciplín ve prospěch nejvíce obsazovaných na základě počtu startů v ročníku 2011.

V případě jakýchkoli připomínek k uvedeným zásadám se obraťte do 10. prosince 2011 na výbor PAS prostřednictvím emailu pas@pas-atletika.cz.