Aktuality

3.leden 2012

Smlouvy o pojištění a o autorských právech

 
Informace pro pražské atletické oddíly.

Na základě informace generálního sekretáře ČSTV se podařilo i na rok 2012 ve spolupráci s MŠMT a Českým Olympijským výborem uzavřít pro sdružené subjekty ČSTV (TJ a České sportovní svazy) následující  smlouvy:

Smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV

Smlouvu o pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV

Licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským

Smlouvu k oprávnění užití zvukových záznamů s Intergramem

Vše v nezměněné podobě, jak je znáte doposud, to znamená, ve stejném rozsahu parametrů. Nová evidenční čísla smluv platná pro rok 2012 zveřejníme spolu s pokyny k administraci pojistných případů  na webových stránkách PAS po jejích obdržení.

Vladimír Tikal, předseda PAS