Aktuality

20.březen 2012

Školení rozhodčích atletiky II. třídy

 
Školení proběhne 14. a 15. dubna.

Pořadatel: Komise rozhodčích Pražského atletického svazu

Vedoucí  školení: Jiří Kryštof

Org. záležitosti: Rudolf Mastík

Termín: 14.4. - 15.4. 2012

Začátek  školení: 9.00 h

Konec školení: 17.45  h

Místo: PTU  Pod Děkankou 82, Praha 4

Účastnický  poplatek: 200,- Kč

Jízdné: nebude propláceno

Stravování: pořadatel  nezajišťuje

Přihlášky zasílejte  do 7. 4. 2012 na e-mail: jherodes@seznam.cz

Informace pro účastníky jsou zde.