Aktuality

2.srpen 2012

Náborový týden

 
aneb přiveďte svoje děti ke sportu.

V Praze 1. srpna 2012

Vážení sportovní přátelé,

snad každý zodpovědný rodič řeší, jak co nejlépe vychovat své děti. Dát je do hudebního kroužku? Využít jejich umělecké vlohy? Nebo snad vsadit na sport? A jaký je nejvhodnější? Rychle se blíží doba, kdy tuto otázku budou řešit tisíce pražských rodičů.

Měsíc září je tradičním obdobím, kdy se děti zapisují do různých kroužků včetně těch sportovních. Chceme v rozhodování pomoci rodičům a také vám, sportovním klubům a  svazům, s připravovanými nábory.
Sportovní workshopy, které probíhají pod záštitou Prahy sportovní, totiž poukázaly na  jeden zásadní problém: počet dětí, které se věnují sportu, každoročně klesá. Společně s vámi chceme tento trend změnit a dětem a jejich rodičům dokázat, že je zdravý pohyb přínosnější než vysedávání u počítače.
Proto jsme za přispění partnera České spořitelny, připravili projekt Náborový týden – Přiveďte své děti ke sportu, který poběží od 10. do 16. září 2012. Náborový týden pomůže nejen rodičům vybrat správný sport, ale především také vám klubům, získat nové členy a medializaci. Celá akce bude vidět v kampani nejenom na venkovních billboardech, ale také
v tisku a samozřejmě v televizi.
V případě zájmu o bližší informace a zapojení do projektu Náborový týden, prosím kontaktujte Petru Reischigovou, petra.reischigova@mather.cz, 604 955 599, a to nejpozději do 24. 8. 2012.
V příloze tohoto dopisu také naleznete základní informace o projektu Náborový týden a portále www.prahasportovni.cz, který je atraktivním nástrojem, jak se můžete prezentovat veřejnosti, sdílet vaše aktivity a projekty. Budeme rádi, když si do jeho tvorby zapojíte i vy. Uvítáme vaše postřehy, náměty či doporučení.

Petr Bříza, zastupitel hl. města Prahy     Marek Tesař, ředitel Mather Activation

Náborový týden – Přiveďte svoje děti ke sportu

Co se očekává od zapojených klubů:
 V termínu od 10. – 16. 9. budou mít zapojené kluby a oddíly pro veřejnost “otevřené dveře” a děti si budou moci vyzkoušet sportovní disciplíny
 Propagace akce Týden náborů a Prahy sportovní na sportovištích a v klubech a to  konkrétně umístění letáků, plakátů, popř. banerů
 Informace a propagace akce Týden náborů a Prahy sportovní na webových stránkách klubu
 Editace časového plánu a programu náborů na portále Praha sportovní (v jaký čas mohou rodiče s dětmi přijít a co je čeká)
 Proaktivni přístup – spolupráce se školami, promo na ulicích.

S jakou podporou mohou zapojené kluby počítat?
 Mediální kampaň k projektu Týden náborů (venkovní plakáty, billboardy, tisková inzerce, tramvaje, TV…). Poběží od 1. 9. 2012.
 Aktivní komunikace akce na facebooku a portálu Praha sportovní (průběh náborů z jednotlivých zapojených klubů, zajímavosti, postřehy…rozhovory s odborníky a psychology)
 Možnost přístupu do administračního systému www.prahasportovni.cz – editování informací o oddíle a klubu

Prahasportovní.cz – portál pražského sportu

Současné funkce portálu
 Kalendář sportovních akcí
 Databáze sportovišť
 Aktuality o zajímavých sportovních událostech v Praze
 Informace o projektech realizovaných pod značkou Praha sportovní
 Během léta bude spuštěna databáze sportovních klubů

Připravované projekty
 Týden sportovních náborů (září) – Přiveď své dítě ke sportu (realizace Mather Activation)
 Týden sportu zdarma (prosinec) – detaily sportovišť a podmínek jejich využití v rámci akce

Vaše příležitost zapojit se do projektu
 Propojení webových portálů klubů a Prahy sportovní (bannery, odkazy, atd.)
 Propojení facebookových profilů a dalších sociálních sítí
 Zařazení vašich akcí do kalendáře
 Propagace Prahy sportovní a jejích projektů na sportovišti nebo v klubu

Naše podpora pro vás
 Aktivní odkazy na stránky vašich klubů
 Administrační přístup k editaci informací o vašem klubu či oddíle
 Tematické PR články