Aktuality

28.březen 2013

Důležité upozornění pro pražské atletické oddíly a kluby

 
Pražské atletické oddíly/kluby, které v roce 2012 obdržely od Českého atletického svazu příspěvek na podporu sportovně talentované mládeže, na podporu sportovních středisek (včetně doplňkových) a příspěvek na podporu sportu, mají povinnost předložit do 31. března 2013 na adresu ČAS Veřejnou výroční zprávu.

Veřejná výroční zpráva musí obsahovat minimálně:
-    roční statistický výkaz o členské a organizační základně
-    rozvahu
-    výkaz zisku a ztráty

Roční statistický výkaz o členské a organizační základně byl součástí přihlášky k činnosti na rok 2013 a pokud byla přihláška Vašim atletickým oddílem/klubem provedena, není již nutno tuto část výroční zprávy Českému atletickému svazu zasílat.

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty musí být opatřeny podpisem statutárního orgánu anebo osoby oprávněné podepisovat za statutární orgán – v podmínkách AK a TJ/SK nejčastěji má tuto roli předseda. Zdůrazňujeme, že v případech AO – které jsou součástí TJ/SK – musí rozvaha a výkaz zisku a ztráty obsahovat údaje za celou TJ/SK, nikoliv pouze za AO. Podepsány pak musí být statutárním orgánem TJ/SK, nepostačí pouze podpis předsedy AO!

Minimální údaje a další podmínky sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou vymezeny vyhláškou ministerstva financí č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rovněž upozorňujeme, že za rozvahu a výkaz zisku a ztráty nelze považovat tzv. roční účetní výkaz, jehož vyplnění požadují okresní sdružení ČSTV. Tento výkaz nesplňuje požadavky vyhlášky 504/2002 Sb.

Zaslání výše uvedených výkazů je podmínkou pro poskytnutí příspěvků ze státních dotací v roce 2013.

Bedřich Skála, hospodář PAS